Avtor: LIFE Slovenija

Loading...

Spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih sprememb usmerjeno rano tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo (LIFE17 IPC/SI/000007) Vlada Republike Slovenija je decembra 2014 sprejela Operativni program za zmanjševanje toplogrednih plinov (OP TGP), ki določa ukrepe,…

Loading...

Slovenija je ena izmed evropskih držav z največjo biotsko raznovrstnostjo. Kar 38 % državnega ozemlja je vključenega v omrežje Natura 2000, evropskega omrežja posebnih varstvenih območij. Omrežje je nastalo na podlagi Direktive o pticah in Direktive o habitatih, ki določata tudi, da so države članice dolžne določiti ukrepe za ohranjanje. Te ukrepe določijo v načrtih…

Loading...
Apr 18

3. LIFE delavnica za pripravo prijav 2019

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 3. LIFE delavnico za pripravo projektne prijave, ki je potekala v dveh terminih z identično vsebino, 19. in 20. marca 2019 v poslovni stavbi Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o.  Delavnica je bila zadnja v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav, na katerih smo obravnavali osnovne korake, kako…

Loading...
Apr 17

LIFE omogoča razvoj novih izdelkov

Med cilji programa LIFE je tudi spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, ki je osrednja tema treh LIFE projektov, ki se od 1. aprila 2019 dalje predstavljajo v avli Ministrstva za okolje in prostor, na Dunajski 48 v Ljubljani. Na novi razstavi LIFE projektov lahko tako spoznate projekte LIFE BAQUA, LIFE CITRUSPACK in LIFE CEPLAFIB, ki…

Loading...
Apr 16

LIFE podrobna delavnica 2019

V pomoč prijaviteljem pri pridobivanju nepovratnih sredstev programa LIFE je Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo LIFE podrobno delavnico, ki je potekala 16. aprila 2019 v Kongresnem centru Brdo. Delavnica je bila organizirana v sklopu projekta LIFE Krepitev zmogljivosti.

Loading...
Apr 4

LIFE onkraj OBZORJA

V sklopu projekta LIFE Krepitev zmogljivosti sta Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport organizirala predstavitev dveh evropskih finančnih mehanizmov, programa LIFE in Obzorja 2020, z naslovom LIFE onkraj OBZORJA. Dogodek je potekal 4. aprila 2019 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Loading...
Mar 19

3. LIFE delavnica za pripravo prijav 2019

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 3. LIFE delavnico za pripravo projektne prijave, ki je potekala v dveh terminih z identično vsebino, 19. in 20. marca 2019 v poslovni stavbi Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Loading...

V avli Ministrstva za okolje in prostor, na Dunajski cesti 48, v Ljubljani, si lahko od 3. do 29. marca 2019 ogledate razstavo o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih. Razstavo Invazivke na poti so pripravili v okviru projekta LIFE ARTEMIS. Na njej boste spoznali, kaj so tujerodne vrste, kako pridejo k nam, na kakšen način…

Loading...
Mar 8

Pomlad prinaša novi EcoLex LIFE delavnici

Ekipa projekta EcoLex LIFE organizira v naslednjih tednih dve delavnici na temo okoljske odgovornosti. Prva delavnica je namenjena nevladnim organizacijam in bo potekala 28. marca 2019. Druga delavnica bo 10. aprila 2019 in je namenjena predvsem malim in srednjim podjetjem. Vabljeni!

Loading...

Evropska komisija je pretekli teden objavila seznam 12 velikih okoljskih in podnebnih projektov iz 10 držav članic, v katere bo preko programa LIFE investirala 116,1 milijon evrov. Med njimi sta tudi prva integrirana projekta za Slovenijo, LIFE-IP NATURA.SI in LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ju je s partnerji pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.