V avli Ministrstva za okolje in prostor, na Dunajski cesti 48, v Ljubljani, si lahko od 3. do 29. marca 2019 ogledate razstavo o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih. Razstavo Invazivke na poti so pripravili v okviru projekta LIFE ARTEMIS. Na njej boste spoznali, kaj so tujerodne vrste, kako pridejo k nam, na kakšen način se širijo in kako preprečiti njihov negativen vpliv na naravo, gospodarstvo in zdravje ljudi. Poleg razstave je na ogled tudi izobraževalni film o tujerodnih vrstah pri nas.

Razstavo so pripravili v okviru projekta LIFE ARTEMIS (Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu), ki ga izvaja Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju Z Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom za gozdove Slovenije in Zavodom Symbiosis. S projektom bodo prispevali k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost. To bodo dosegli s povečano osveščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.

Komunikacijski projekt vključuje številne aktivnosti za ozaveščanje različnih ciljnih skupin o tujerodnih vrstah, predvsem profesionalnih gozdarjev, lastnikov gozdov, okoljsko osveščenih odraslih državljanov in šolarjev v starosti 10-18 let. Med drugim izvajajo nacionalno ozaveščevalno kampanjo o invazivnih tujerodnih vrstah, katere del je razstava Invazivke na poti. Razstava je gostovala že na številnih lokacijah po Sloveniji. Poleg tega so pripravili številne publikacije, različne filme, izvajajo vodene sprehode in organizirajo akcije odstranjevanja tujerodnih vrst. V svoje aktivnosti aktivno vključujejo prostovoljce, ki so pomemben člen v sistemu ZOHO. Z razvojem aplikacije Invazivke so olajšali postopek sporočanja najdb tujerodnih vrst ter tako omogočili hitrejšo izvedbo ukrepov za preprečevanje njihovega razširjanja. Vabljeni tako k ogledu razstave kot sodelovanju v sistemu ZOHO.

Projektne aktivnosti, s katerimi so začeli 7.7.2016, bodo zaključil 31.10.2020. Projekt v vrednosti 1,1 milijona evrov sofinancirajo Evropska komisija (program LIFE), Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.