Projektna ekipa LIFE DINALP BEAR je s pomočjo genske analize ocenila številčnost medvedov v Sloveniji. K rezultatom je prispevalo več kot 1.000 sodelujočih, ki so v dobrih treh mesecih konec leta 2015 zbrali 2.472 vzorcev na življenjskem območju rjavega medveda. V primerjavi z merjenjem, ki je bilo opravljeno v letu 2007, so ugotovili, da je v osmih letih število medvedov naraslo za tretjino. Ekipa meni, da je k uspešnemu delu pripomoglo odlično sodelovanje med različnimi inštitucijami iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije.

Za več informacij prilagamo sporočilo za medije, ki ga je pripravila ekipa LIFE DINALP BEAR.