Stržen

Notranjski regijski park je septembra skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavodom RS za ribištvo, Zavodom RS za varstvo narave in podjetjem Hidrotehnik d.d. začel z izvajanjem projekta LIFE STRŽEN.

Osrednja aktivnost projekta je renaturacija struge potoka Stržen, na severni strani Snežnika in Javornikov, da bo ta spet meandriral kot nekoč, pred načrtnim izsuševanjem.

Med letoma 1844 in 1958 je namreč človek 14 kilometrov strug Stržena, Goriškega Brežička, Lipsenjščice, Tresenca in Žerovniščine, ki so prej meandrirale, izravnal v kanale za hitro odtekanje vode. Tako se je njihova dolžina za trikrat zmanjšala, to pa pomeni, da se v Cerkniškem jezeru zadržuje manj vode. Danes so negativne posledice, tudi zaradi podnebnih sprememb, ki vplivajo na bolj sušna poletja, vse bolj vidne. Jezero ne presiha več samo enkrat na tri ali štiri leta, temveč tudi trikrat letno. Izvedena renaturacija bo imela pozitivne učinke na vodno dinamiko presihajočega jezera ter rastlinske in živalske združbe. Z obnovo struge bo povečan habitat bobnarice, z vzpostavitvijo mirne cone pa bodo razmere za njeno uspešno gnezdenje še izboljšane.

Cilj projekta je varovati naravo Cerkniškega jezera in hkrati spodbujati razvoj trajnostnega turizma ter turistične ponudnike in vodnike spoznati z naravi prijaznimi načini vodenja. S tem namenom bodo v okviru projekta potekala izobraževanja in usposabljanja za domačine in turistične delavce ter kulturni dogodki in prireditve.

Gre za petletni projekt, za katerega je NRP dobil 2,8 milijona evrov iz evropskega sklada, 745.000 evrov od Ministrstva RS za okolje in prostor in 22.500 evrov od Občine Cerknica in lokalnih podjetij.

Več informacij o projektu je na voljo na blogu, ki je nastal prav v sklopu projekta LIFE STRŽEN in na katerem bodo objavljene najnovejše novice o dogodkih in novostih na projektu.

Novico pripravila ekipa projekta LIFE STRŽEN