Akronim projekta: LIFE for LASCA
Številka projekta: LIFE16 NAT/SI/000644
Leto razpisa projekta: 2016
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): LIFE SAVING LASCA: Urgent measure to conserve nearly extinct species Protochondrostoma genei
Vodilni partner: Zavod za ribištvo Slovenije
Začetek projekta: 1.10.2017
Zaključek projekta: 31.12.2022
Spletna stran: https://www.lifeforlasca.eu/
Poročilo za javnost: /

Primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei) poseljuje skrajni zahodni del Slovenije in severni del Italije. Njene populacije so v močnem upadu. V Sloveniji jo najdemo le še v potoku Kožbanjšček v Goriških Brdih, v Italiji pa v nekaterih vodotokih porečja Pad.

Primorska podust je nekoč v Sloveniji poseljevala vodotoke porečja Vipave, zato je Dolina Vipave edino razglašeno Natura 2000 območje za vrsto. Danes velja v porečju Vipave za izginulo. Glavni razlog za njeno izginotje naj bi bila prisotnost donavske podusti (Chondrostoma nasus). Vrsti si namreč delita isti življenjski prostor.

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem projekta Parco Ticino in lokalnimi ribiškimi družinami v letih od 2017 do 2021 poskušal na območje Vipave ponovno naseliti primorsko podust. Vir osebkov bodo osebki iz porečja Pad, saj je slovenska populacija primorske podusti, po mnenju stroke, preveč ranljiva. V primeru uspeha je dolgoročni cilj projekta vzpostaviti vzrejo primorske podusti v ujetništvu in tako zagotoviti osebke za naseljevanje in doseljevanje primorske podusti v celotno porečje reke Soče in Pada, na odseke njene pretekle razširjenosti.

Primorska podust (Protochondrostoma genei)

PrijaviteljZavod za ribištvo Slovenije
Partner: Parco Lombardo della valle del Ticino
Sofinancerja: Evropska komisija (LIFE), Ministrstvo za okolje in prostor

Vrednost projekta: 2.223.788 €
Prispevek Evropske komisije: 1.331.160 €
Prispevek Ministrstva za okolje in prostor: 193.200 €