V okviru programa LIFE Krepitev zmogljivosti je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor LIFE delavnico za lokalne skupnosti, ki je potekala 10.11.2016 v City Hotelu v Ljubljani. Delavnica je bila namenjena lokalnim skupnostim, da so spoznale program LIFE kot finančni inštrument za sofinanciranje okoljskih projektov v lokalnih skupnostih v Sloveniji.

Program delavnice:
08.45 – 09.00  Prihod in registracija udeležencev
09.00 – 10.00  Predstavitev okvira programa LIFE (predstavitev)
10.05 – 10.50  Relevantne vsebine za lokalne skupnosti v programu LIFE v povezavi z nacionalnimi in lokalnimi prioritetami (predstavitev)
10.50 – 11.00  Odmor s kavo
11.00 – 12.00  Predstavitev izkušenj projektov: projekt LIFE ViVaCCAdapt (koordinator projekta Razvojna agencija ROD Ajdovščina s projektnim partnerjem Občino Ajdovščino – predstavitev) in LIFE SAM4CP (Občina Torino, Italija – predstavitev).
12.00 – 13.00  Kosilo
13.00 – 14.30  Razprava o konkretnih projektnih idejah, praktična navodila, kako razviti idejo v projektno prijavo in mreženje med udeleženci

Dodatno gradivo:
Predstavitev projekta LIFE Urban Adapt
Operativni program za izvajanje kohezijske politike
Presek prioritet
Publikacija LIFE and local authorities