LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru  je projekt s prednostnega področja Okoljsko upravljanje in informacije, katerega glavni cilj je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečano osveščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.  V okviru projekta izvajajo tudi kratko anketo in bodo veseli vašega sodelovanja. Več informacij o anketi je na voljo v spodnjem vabilu partnerja projekta.

Pozdravljeni!

Sredi poletja smo začeli z izvajanjem projekta LIFE ARTEMIS, v katerem bomo vzpostavili sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v gozdovih. Tak sistem je nujen, če želimo zaznati tujerodne vrste kmalu po njihovem pojavu in s hitrim ukrepanjem po potrebi zamejiti njihovo širjenje.

V sistem zgodnjega obveščanja želimo – poleg zaposlenih na področju gozdarstva, varstva narave in varstva rastlin – vključiti tudi prostovoljce. Predvsem tiste, ki preživljate veliko časa na prostem in radi opazujete naravo. Pripravili smo kratko anketo, s katero želimo preveriti vašo pripravljenost za sodelovanje v sistemu zgodnjega obveščanja. Dostopna je na naslovu https://www.1ka.si/a/105645, za izpolnjevanje pa boste potrebovali le nekaj minut. Izpolnjevanje je anonimno in ne zahteva registracije. Anketa bo dostopna do ponedeljka 5. 12. 2016.

Kot prostovoljci v sistemu zgodnjega obveščanja ne boste imeli stalnih zadolžitev. Na posebnih usposabljanjih, ki bodo potekala jeseni 2017, vas bomo naučili prepoznavanja tujerodnih vrst. Poudarek bo na tistih tujerodnih vrstah, ki so lokalno že prisotne v Sloveniji ali v sosednjih državah in obstaja velika verjetnost, da se razširijo tudi v slovenske gozdove. Naloga prostovoljcev bo, da ste pri sprehodih v naravo pozorni na morebitno prisotnost teh vrst in o njih poročate v informacijski sistem, ki bo izdelan v okviru projekta LIFE ARTEMIS.

Pridružite se nam, skupaj lahko vidimo več!

Jana Kus Veenvliet,
Zavod Symbiosis

artemis