V sredo, 30.11.2016 s pričetkom ob 9.30 uri, je v Kongresnem centru Brdo potekala delavnica Finančni mehanizem za projekte s področja naravnega kapitala. Na delavnici, ki jo je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor, sta predstavnika Evropske komisije in Evropske investicijske banke potencialnim upravičencem predstavila finančni mehanizem programa LIFE Natural Capital Financial Facility (NCFF), njegovo izvajanje in upravičene dejavnosti.

NCFF je pilotni finančni mehanizem in predstavlja inovativne finančne pristope za projekte, ki promovirajo ohranjanje naravnega kapitala in prilagajanje podnebnim spremembam. Glavni cilj NCFF je dokazati, da lahko projekti naravnega kapitala ustvarjajo prihodke in/ali zmanjšujejo stroške, medtem ko uresničujejo cilje programa LIFE na področju biotske raznovrstnosti in prilagajanja na podnebne spremembe. NCFF podpira predvsem projekte s področja plačil za ekosistemske storitve, zelene infrastrukture, inovativnih investicij v biotsko raznovrstnost in prilagajanje podnebnim spremembam ter kompenzacije škod na biotski raznovrstnosti. Prejemniki finančnih sredstev so lahko javne ali privatne ustanove vključno z državnimi organi, lastniki zemljišč in podjetji.

Program delavnice:

  • Dobrodošlica in uvodni nagovor (MOP)
  • Ozadje, namen in cilji finančnega mehanizma NCFF (EK) (predstavitev)
  • Izvajanje NCFF, upravičene dejavnosti in primeri projektov (EIB) (predstavitev)
  • Razprava in druženje ob prigrizku

Delavnica je potekala v angleškem jeziku.