Evropska komisija je odobrila investicijski paket v višini 222,7 milijonov evrov iz proračuna Evropske unije za podporo prehoda Evrope v bolj trajnostno in nizko-ogljično prihodnost. Tako bo skupno investiranih kar 398,6 milijonov v 144 novih projektov v 23 državah članic. 

Podpora prihaja iz programa Evropske unije za okolje in podnebne ukrepe – LIFE. Večina denarja, 323,5 milijonov je namenjenih projektom s prednostnih področij podprograma Okolje: Okolje in učinkovita raba virov, Narava in biotska raznovrstnost ter Okoljsko upravljanje in informacije. Preostali del bodo prejeli projekti prednostnih področij podprograma Podnebni ukrepi: Prilagajanje podnebnim spremembam, Blaženje podnebnih sprememb ter Podnebno upravljanje in informacije. Med njimi sta tudi dva slovenska projekta, LIFE ARTEMIS in LIFE ViVaCCAdapt.

Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo, Karmenu Vella je izrazil svoje veselje ob podpori novih projektov. Po njegovem mnenju program LIFE podpira inovativne projekte, ki z relativno malo sredstvi in preprostimi idejami ustvarjajo dobičkonosne zelene posle, ki doprinašajo k prehodu na nizko-ogljično in krožno gospodarstvo. Miguel Arrias Cañete, Komisar za podnebne ukrepe in energijo, vidi LIFE projekte kot sredstvo za ustvarjanje pravih pogojev za promocijo inovativnih rešitev in razširjanje dobrih praks za zmanjševanje emisij in prilagajanje podnebnim spremembam po Evropski uniji.

Celotno sporočilo Evropske komisije za javnost je na voljo tu.