Maj smo začeli z drugo LIFE delavnico za pripravo prijav, nadaljevali z LIFE podrobno delavnico in zaključili z dvodnevno mednarodno LIFE konferenco za mreženje. Vsa gradiva z dogodkov, ki vam lahko pomagajo pri odločanju o LIFE projektih, so dostopna na spletni strani.

Drugi teden maja je potekala druga delavnica iz serije LIFE delavnic za pripravo prijav, na kateri smo obravnavali pripravo akcij, identifikacijo in naslavljanje rizikov ter se spoznali z EU dodano vrednostjo. Slednjo temo je predstavil g. Aleksander Golob, ki je bil pred leti ocenjevalec projektnih predlogov s prednostnega področja Narava in biotska raznovrstnost, prispelih na razpis LIFE. Tokrat smo delavnico izvedli v dveh terminih, skupno pa se jo je udeležilo 46 potencialnih prijaviteljev. Vsa gradiva, predstavitve in utrinki z dogodka so dostopni na spletni strani dogodka.

Teden kasneje smo predstavili aktualni razpis LIFE 2017 na LIFE podrobni delavnici za okolje na Bledu, ki se ga je udeležilo 26 potencialnih prijaviteljev. Na delavnici je ekipa LIFE najprej predstavila novosti letošnjega razpisa in proces izpolnjevanja projektne prijave. Sledila je predstavitev koncepta projekta z rešitvijo za trg (close-to-market), ki jo je pripravil g Nikolaj Pečenko, slovenski monitor LIFE projektov s področja okolja. Za konec pa sta se predstavila še dva projekta. Španski projekt v teku, LIFE Baqua, razvija nove produkte v plastični industriji z uporabo vlaken pridobljenih iz odpadnega rastlinskega materiala s plantaž bananovcev. Poleg koordintorja projekta, Univerze Las Palmas Gran Canaria, je svojo izkušnjo predstavil še slovenski partner v projektu, podjetje Ambi-Metalplast. Kot drugi je bil predstavljen že zaključen projekt LIFE Stop CyanoBloom, ki ga je izvajal Arhel v sodelovanju z občino Bled in Nacionalnim inštitutom za biologijo. Po kratki predstavitvi je sledil ogled čolna, razvitega v projektu, na Blejskem jezeru.

Mesec maj smo zaključili z mednarodno LIFE konferenco za mreženje »Okolje potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let«, ki je potekala 25. in 26. maja 2017. Prvi dan je bil namenjen obeležitvi 25-letnice programa LIFE in Direktive o habitatih ter mreženju z namenom ustvarjanja novih partnerstev za uspešno reševanje okoljskih problemov še za nadaljnjih 25 let. Program prvega dne je obsegal pregled preteklih dosežkov skozi uvodne panele. Okrogla miza, projektna kavarna z mednarodno LIFE tržnico kot priložnostjo za mreženje ter predstavitev različnih orodij za prijavitelje in izvajalce projektov, pa so bili namenjeni predvsem prihodnji krepitvi LIFE projektov. Celoten program z zaključki in gradivi je dostopen na spletni strani konference.

Z izobraževalnimi in informativnimi aktivnostmi nadaljujemo tudi v juniju. Trenutno pripravljamo 3. LIFE delavnico za pripravo prijav, ki bo potekala 13. junija v Ljubljani. Udeležbo še posebej priporočamo vsem letošnjim prijaviteljem, saj bo ena izmed obravnavanih tem priprava finančne strukture projekta.