Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 3. LIFE delavnico za pripravo prijav, ki je potekala 13. junija 2017 v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad). Udeležba je brezplačna.

Delavnica je temeljila na praktični pripravi prijave za program LIFE in je bila zadnja v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav. Na delavnici smo nadgrajevali znanje, pridobljeno na prvi in drugi delavnici ter nadaljevali z nadaljnjimi koraki priprave prijave.

Udeležbo na tretji delavnici smo še posebej priporočali letošnjim prijaviteljem, saj smo obravnavali izpolnjevanje finančnih tabel, oblikovanje akcij monitoringa (za spremljanje poteka projekta) in opredelitev kazalnikov (za spremljanje učinkov projekta) ter vodenje projekta. Poleg tega se nam je preko videokonference pridružila tudi predstavnica agencije EASME, ki je odgovorna za izvajanje programa LIFE, s predstavitvijo procesa ocenjevanja projektnih predlogov.

Okvirni program tretje delavnice*
Trajanje Naslov sklopa
08.30 – 09.00 Registracija udeležencev in pogostitev s kavo
09.00 – 09.30 Uvod v usposabljanje in pregled pretekle delavnice
09.30 – 11.20 Priprava finančnih tabel (predstavitev, video)
11.20 – 11.40 Odmor
11.40 – 12.40 Monitoring projekta in kazalniki uspešnosti (predstavitev, video)
12.40 – 13.00 Ocenjevanje LIFE projektnih predlogov (EASME) (predstavitev, video – od 52:33 dalje)
13.00 – 13.45 Kosilo
13.45 – 14.45 Vodenje projekta (predstavitev, video)
14.45 – 15.15 Čas za dodatna vprašanja in zaključek delavnice

Gradiva:
Delovni list za finančno vajo – poenostavljeni finančni obrazec
LIFE Performance Indicators Call 2017
Opis akcije Monitoring*
Opis akcije Gradbena dela*
Opis akcije Nakup zemljišča*
Opis akcije Postavitev tabel*
Opis akcije Novinarska konferenca*
Opis akcije Promocijski materiali*
Opis akcije Spletna stran*

*Vsi opisi akcij so vzeti iz projektnega predloga projekta WETMAN, ki ga je izvajal Zavod RS za varstvo narave v partnerstvu z Inštitutom za vode RS, Zavodom za ribištvo Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije, Občino Ruše, Občino Kranjska Gora in RTV Slovenija.