Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 2. LIFE delavnico za pripravo prijav, ki je potekala 9. maja 2017 s ponovitvijo 10. maja 2017 v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad).

Delavnica je temeljila na praktični pripravi prijave za program LIFE in je bila druga v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav. Na delavnici smo nadgrajevali znanje, pridobljeno na prvi delavnici in nadaljevali z nadaljnjimi koraki priprave prijave. Obravnavali smo tri pomembne sklope procesa priprave prijav: prevod rezultatov projekta v aktivnosti, riziki in njihovo naslavljanje ter EU dodana vrednost  (ponovljivost, prenosljivost, sinergije in trajnost).

Program delavnice
Trajanje Naslov sklopa
08.30 – 09.00 Registracija udeležencev in pogostitev s kavo
09.00 – 09.30 Uvod v usposabljanje in pregled pretekle delavnice (video)
09.30 – 10.55 Prevod rezultatov projekta v aktivnosti (predstavitev, video)
10.55 – 11.10 Odmor
11.10 – 12.45 Riziki in njihovo naslavljanje (predstavitev, video)
12.45 – 13.30 Kosilo
13.30 – 15.00 EU dodana vrednost: Ponovljivost, prenosljivost, sinergije in trajnost (predstavitev, predstavitev – Aleksander Golob, video – predstavitve, video – poročanje vaje)
15.00 – 15.15 Zaključek (predstavitev, video)

Delavnice za pripravo prijav so zasnovane tako, da sledijo fazam snovanja projekta in se med seboj dopolnjujejo. Več informacij o LIFE delavnicah.

Gradiva:
Primer opisa akcije
Podrobni ocenjevalni obrazci za podprogram Podnebni ukrepi
Podrobni ocenjevalni obrazci za podprogram Okolje
Razvrščanje rizikov – matrika
Načrtovanje strategije reševanja rizikov – matrika
Merila za ocenjevanje LIFE projektnih predlogov
Kazalniki uspešnosti – obvezna priloga prijavi na razpis LIFE