Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 1. LIFE delavnico za pripravo prijav, ki je potekala v torek, 7. marca 2017, v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad).

Delavnica je temeljila na praktični pripravi prijave za program LIFE in je prva v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav. Obravnavali smo tri pomembne sklope procesa priprave prijav: definiranje in opis okoljskega problema, določanje ciljev in pričakovanih rezultatov ter identificiranje in naslavljanje deležnikov in ciljnih skupin. Vsak sklop je bil sestavljen iz treh delov: teorija (vključno s predstavitvijo orodij), izkušnje tujih prijaviteljev in praktična vaja, s katero so udeleženci sami preizkusili predstavljena orodja na podlagi članka o LIFE projektu WETMAN.

Na delavnici sta z nami delila svoje izkušnje s pripravo projektne prijave tudi dva predstavnika španskih organizacij:
Blanca Hurtado Coll je koordinatorka komunikacijskih aktivnosti in projektni manager pri privatni nevladni organizacija Fundacíon Global Nature, ki deluje na področju ohranjanja narave. Organizacija je bila upravičenec že pri 16 LIFE projektih, ki so bili tako nacionalni (samo v Španiji) kot mednarodni (Estonija, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska in Portugalska). Nekateri projekti so prejeli nagrado Evropske komisije za LIFE projekte (Best, Best of the Best). Trenutno vodijo projekt LIFE Steppe Farming – Sustainable farming in SPAs of Castilla-la Mancha for steppe birds conservation (LIFE15 NAT/ES/000734) ter so partnerji pri projektih LIFE AGRI ADAPT – Sustainable adaptation of typical EU farming systems to climate change (LIFE15 CCA/DE/000072) in LIFEBioStandards – Biodiversity in Standards and Labels for the Food Industry (LIFE15 GIE/DE/000737).
Jesús Ramírez Cancela je trenutno zaposlen v enoti komercialnega oddelka Agencije EFE, ki pokriva področje razpisov in strateških projektov. V tem času je Agencija sodelovala pri treh uspešnih prijavah LIFE projektov, pri katerih sodeluje kot partner: LIFE Activa Red Natura 2000 – Natura 2000: Connecting People with Biodiversity (LIFE11 INF/ES/000665), Infonatur – Natura 2000?: An opportunity for everyone (LIFE11 INF/ES/000683) in LIFE CELSIUS – Sustainable and low energy wastewater treatment system for warm climates (LIFE14 ENV/ES/000203).

Program delavnice
Trajanje Naslov sklopa
08.30 – 09.00 Registracija udeležencev in pogostitev s kavo
09.00 – 09.30 Uvod v usposabljanje (video)
09.30 – 10.00 Kaj je projekt? (predstavitev, video – od 11:29 dalje )
10.00 – 11.00 Definiranje (okoljskega) projektnega problema (predstavitev, video)
11.00 – 11.15 Odmor
11.15 – 12.45 Cilji in pričakovani rezultati projekta (predstavitev, video)
12.45 – 13.30 Kosilo
13.30 – 14.30 Deležniki, ciljne skupine in njihovo naslavljanje (predstavitev, video – teorija in praksa 1, video – praksa 2 + vaja)
14.30 – 15.00 Zaključek (video)

Gradiva:
Smiselni koraki pri pripravi projektnega predloga (pdf)
Opis projekta za praktično vajo (pdf)
Matrica deležnikov – vprašalnik (doc)
Matrica deležnikov – razvrščanje (doc)

Delavnice za pripravo prijave so zasnovane tako, da sledijo fazam snovanja projekta in se med seboj dopolnjujejo. Več informacij o LIFE delavnicah.