Letos praznujemo 25 let Direktive o habitatih in programa LIFE, ki zagotavlja nepovratna sredstva za okoljske projekte. Izjemno podporo okoljskih rešitvam bomo obeležili na mednarodni konferenci, ki bo predvsem priložnost za mednarodno povezovanje, izmenjavo izkušenj in zelo praktične nasvete vsem zainteresiranim za program LIFE.

PROGRAM

Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana

09.30 – 10.00 Registracija z mednarodno LIFE tržnico
10.00 – 10.15 Uvodni pozdravi
10.15 – 11.15 Uvodni paneli: Četrt stoletja LIFE okoljskih učinkov
11.15 – 12.15 Odmor za kavo s Projektno kavarno – priložnost za mreženje
12.15 – 13.45 Okrogla miza Evropa potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let
13.45 – 14.45 Kosilo
14.45 – 15.45 Prva pomoč za prijavitelje in izvajalce projektov programa LIFE
15.45 – 16.00 Zaključek

Da bo konferenca dosegla svoj namen, vas vabimo, da nam vnaprej napišete vprašanja, ki bi jih želeli zastaviti govorcem. Vsakemu vprašanju dopišite, kateremu sklopu je namenjeno. Vprašanja lahko oddate na forumu. Pred objavo na forumu je potrebna registracija.

Uvodni pozdravi

Irena Majcen, ministrica, Ministrstvo za okolje in prostor
Jean-Claude Merciol, vodja LIFE enote, Generalni direktorat za okolje (Evropska komisija)

Uvodni paneli: Četrt stoletja LIFE okoljskih učinkov

Jean-Claude Merciol, vodja LIFE enote, Generalni direktorat za okolje (Evropska komisija)
mag. Tanja Bolte, direktorica direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor
Peter Skoberne, sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor
Stefania Betti in Federico Benvenuti, italijanska nacionalna kontaktna točka programa LIFE, Ministrstvo za okolje, prostor in morje

Okrogla miza: Evropa potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let

Darij Krajčič, direktor, Zavod RS za varstvo narave
Primož Simončič, direktor, Gozdarski inštitut
mag. Nataša Šalaja, vodja Naravnega rezervata Škocjanski zatok, DOPPS
Nikolina Petković Gregorić, hrvaška nacionalna kontaktna točka programa LIFE, Ministrstvo za varstvo okolja in energetiko

Moderatorka okrogle mize: Špela Polak

Prva pomoč za prijavitelje in izvajalce projektov programa LIFE:

dr. Mitja Kaligarič – NEEMO, slovenski kontolor LIFE projektov
Marjetka Šemrl dos Reis, Ministrstvo za okolje in prostor, predstavitev funkcionalnosti Digitalne platforme kot sredstva za Prvo pomoč in mreženje med partnerji
mag. Aleksandra Majić Skrbinšek – koordinatorka projekta, projekt LIFE+ SloWolf

Naravni rezervat Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper

09.00 Odhod iz Ljubljane*
10.30 Prihod v Škocjanski zatok
10.30 – 13.00 Predstavitev Naravnega rezervata Škocjanski zatok
13.00 – 14.00 Kosilo
14.00 Odhod iz Škocjanskega zatoka
15.30 Prihod v Ljubljano

*Za udeležence dogodka bo organiziran brezplačni povratni prevoz.

Na konferenco so se prijavili udeleženci iz 10 držav: Albanije, Avstrije, Finske, Hrvaške, Italije, Latvije, Madžarske, Malte, Slovaške in Slovenije.

REGISTRACIJA

Udeležba na dogodku je brezplačna.
Rok za prijavo: 19. maj 2017

 

KONTAKT

life.mop@gov.si

01 478 74 00 – ekipa LIFE

Konferenco organizira Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti (LIFE14 CAP/SI/000012).

LIFE_Slovenija
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn