Mednarodna LIFE konferenca za mreženje je uspešno zaključena, za kar gre zahvala vsem vam, ki ste z nami sooblikovali ta dogodek (program):
– ministrici Ireni Majcen za uvodne besede;
– Jean-Claudu Merciol, mag. Tanji Bolte, dr. Petru Skoberne, Stefanii Betti, Fredericu Benvenuti, dr. Dariju Krajčič, dr. Primožu Simončič, mag. Nataši Šalaja, Nikolini Petković Gregorić, dr. Mitji Kaligarič in mag. Aleksandri Majić Skrbinšek za aktivno sodelovanje v uvodnih paneli in okroglih mizah;
– projektom in organizacijam, ki so se predstavili na LIFE tržnici;
– predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji, ki je prijazno odstopilo prostor za dogodek
– in nenazadnje vsem udeležencem, ki ste se nam pridružili iz Avstrije, Finske, Hrvaške, Italije, Latvije, Madžarske, Malte, Slovaške in Slovenije.

Vsem še enkrat najlepša hvala, da ste z nami obeležili 25 let programa LIFE in prispevali k ustvarjanju novih partnerstev za prihodnje LIFE projekte. Kaj smo dosegli s konferenco, si lahko preberete v zaključkih konference (video).

Ekipa projekta LIFE Krepitev zmogljivosti

KAJ SE JE DOGAJALO?

Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Uvodni pozdravi (video)

Irena Majcen, ministrica, Ministrstvo za okolje in prostor
Jean-Claude Merciol, vodja LIFE enote, Generalni direktorat za okolje (Evropska komisija)

Uvodni paneli: Četrt stoletja LIFE okoljskih učinkov (video)

Jean-Claude Merciol, vodja LIFE enote, Generalni direktorat za okolje (Evropska komisija) – predstavitev
mag. Tanja Bolte, generalna direktorica direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor – predstavitev
dr. Peter Skoberne, sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor – predstavitev
Stefania Betti in Federico Benvenuti, italijanska nacionalna kontaktna točka programa LIFE, Ministrstvo za okolje, prostor in morje – predstavitev

OdmorProjektna kavarna z mednarodno LIFE tržnico (video – izjave udeležencev)

Odmor za kavo je bil namenjen medsebojnemu spoznavanju udeležencev in mreženju. Ker je istočasno potekala tudi mednarodna LIFE tržnica, so lahko udeleženci vzpostavili stik z izvajalci samimi in tako iz prve roke pridobili informacije o željenih projektov. Na tržnici se je predstavilo 34 LIFE projektov iz štirih držav.

Okrogla miza: Evropa potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let (video)

dr. Darij Krajčič, direktor, Zavod RS za varstvo narave
dr. Primož Simončič, direktor, Gozdarski inštitut
mag. Nataša Šalaja, vodja Naravnega rezervata Škocjanski zatok, DOPPS
Nikolina Petković Gregorić, hrvaška nacionalna kontaktna točka programa LIFE, Ministrstvo za varstvo okolja in energetiko
mag. Julijana Lebez Lozej, sekretarka, slovenska nacionalna kontaktna točka programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor

Moderatorka okrogle mize: Špela Polak

Prva pomoč za prijavitelje in izvajalce projektov programa LIFE (video):

dr. Mitja Kaligarič – NEEMO, slovenski kontolor LIFE projektov – predstavitev
Marjetka Šemrl dos Reis, Ministrstvo za okolje in prostor, predstavitev funkcionalnosti Digitalne platforme kot sredstva prve pomoči in mreženja med partnerjipredstavitev
mag. Aleksandra Majić Skrbinšek – koordinatorka projekta, projekt LIFE+ SloWolf – predstavitev

Naravni rezervat Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper

Drugi dan konference je bil namenjen ogledu primera dobre prakse v Sloveniji. Obiskali smo Naravni rezervat Škocjanski zatok, katerega obnova je bila delno financirana z nepovratnimi sredstvi programa LIFE. Obisk smo pričeli s kratko predstavitvijo projekta Obnova in ohranjanje habitatov in ptic v naravnem rezervatu Škocjanski zatok (LIFE00 NAT/SLO/007226) in nadaljnih aktivnosti na območju naravnega rezervata. Sledil je voden ogled po rezervatu.

Konferenco je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti (LIFE14 CAP/SI/000012).

LIFE_Slovenija