LIFE ekipa Ministrstva za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti izvedla program LIFE dogodkov za leto 2017, katerih namen je bil promocija programa LIFE ter usposabljanja in povezovanje potencialnih prijaviteljev. Dogodki so bili brezplačni in odprti za javnost. V kolikor se jih niste uspeli udeležiti, so vsa gradiva, predstavitve in posnetki na voljo na povezavah v tabeli.

Tip delavnice Vsebina Termin Lokacija
LIFE informativni dan Predstavitev programa LIFE 24.1.2017
26.1.2017
Maribor
Postojna
LIFE delavnica za podjetja Predstavitev programa LIFE v sodelovanju z razvojnimi agencijami 10.3.2017
17.3.2017
21.3.2017
22.3.2017
Murska Sobota
Kranj
Novo mesto
Celje
LIFE podrobna delavnica Predstavitev razpisa programa LIFE za leto 2017 18.5.2017 Bled
1. LIFE delavnica za pripravo prijav
  • Kaj je projekt, projektno razmišljanje in kako ga uporabiti v LIFE projektih
  • Definiranje okoljskega problema
  • Cilji in pričakovani rezultati projekta
  • Partnerji, deležniki, ciljne skupine in njihovo naslavljanje
7.3.2017 Ljubljana
2. LIFE delavnica za pripravo prijav
  • Prevod rezultatov projekta v aktivnosti
  • Obvezni elementi: ponovljivost, prenosljivost in trajnost rezultatov, sinergije
  • Identificiranje in naslavljanje rizikov
9. in 10. 5.2017 Ljubljana
3. LIFE delavnica za pripravo prijav
  • Vodenje projekta
  • Priprava finančnih tabel
  • Ostala odprta vprašanja
13.6.2017 Ljubljana
Mednarodna konferenca za mreženje Mednarodna konferenca Okolje potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let 25.-26.5.2017 Ljubljana, Škocjanski zatok  
LIFE sredstva za zavarovana območja Predstavitev priložnosti, ki jo program LIFE prinaša zavarovanim območjem 9.11.2017 Brdo pri Kranju  
LIFE delavnica za podjetja Predstavitev programa LIFE v sodelovanju z GZS Območno zbornico Koroška 19.12.2017 Dravograd