V četrtek, 9. novembra 2017, je na Brdu pri Kranju potekala delavnica z naslovom “LIFE sredstva za zavarovana območja”. Delavnico je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti z namenom predstavitve priložnosti, ki jo program LIFE predstavlja zavarovanim območjim in njihovim upravljavcem. Na delavnici so svoje izkušnje s pripravo in izvajanjem LIFE projekta delili predstavniki LIFE projektov WetFlyAmphibia (LIFE14 NAT/IT/00759), LIFE Stržen (LIFE16 NAT/SI/000708), LIFE NATURAVIVA (LIFE16 GIE/SI/000711) in ROC-POP-LIFE (LIFE16 NAT/IT/000816). Vse predstavitve so na voljo v spodnjem programu.

Program delavnice

09.00 – 09.30 Prijava udeležencev in pogostitev s kavo
09.30 – 09.40 Uvodni nagovor udeležencev (video)
09.40 – 10.00 Osnovne informacije o LIFE programu  – LIFE kviz (predstavitev, video)
10.00 – 10.30 Izkušnje iz prakse:

Predstavitev uspešnega LIFE projekta WetFlyAmphibia na zavarovanem območju Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna« (PNFC) v Italiji (predstavitev, video)

10.30 – 12.00 Upravljavci zavarovanih območij kot:
12.00 – 13.00 Izmenjava izkušenj ob prigrizku
13.00 – 13.30 IP LIFE NARAVA.SI: predstavitev koncepta integralnega LIFE projekta in vloga zavarovanega območja v projektu (predstavitev, video)
13.30 -14.00 Nacionalne LIFE prioritete (predstavitev, video)
14.00 – 15.00 Razprava: kako naprej z LIFE projekti v zavarovanem območju (predstavitev, video)
15.00 – 15.15 Zaključek