Akronim projekta: LIFE NATURAVIVA
Številka projekta: LIFE16 GIE/SI/000711
Leto razpisa projekta: 2016
Prednostno področje: Okoljsko upravljanje in informacije
Naslov projekta (ANG): Biodiversity - Art of Life
Vodilni partner: Nacionalni inštitut za biologijo
Začetek projekta: 4.9.2017
Zaključek projekta: 31.8.2022
Spletna stran: http://www.naturaviva.si/
Poročilo za javnost: LIFE16_GIE_SI_000711.pdf

Biodiverziteta šteje! Je fantastična raznolikost življenja, ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta. Je ključni element ekosistemskih storitev, od katerih smo vsi odvisni. Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato ne dovolj cenjena. Da bi dober glas o naravnih vrednotah Slovenije ponesli v deveto vas in še dlje, se je konzorcij desetih partnerjev z vodilnim Nacionalnim inštitutom za biologijo podal v 5-letni komunikacijski LIFE projekt s pomenljivim naslovom LIFE NATURAVIVA.

Splošni cilj projekta je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. Kakšne posledice ima izguba ene vrste? Kakšne koristi nam prinaša bogata biodiverziteta in kakšne bi lahko še imeli, če bi jo bolje poznali in pametno izkoristili – pri tem pa ne prizadeli?

Z vsemi temi in še drugimi vprašanji se bomo ukvarjali v projektu NATURAVIVA. Največ aktivnosti se bo dogajalo na zavarovanih območjih, zato je pet slovenskih naravnih parkov projektnih partnerjev. Vendar tudi na naravo zunaj parkov ne bomo pozabili, saj je »narava povsod«. Sporočila o vrednosti biodiverzitete bomo povezali s kulturno dediščino in umetnostjo, pridružili prireditvam in koncertom ter naslovili občinstvo, ki tega ne pričakuje.

O nujnosti ohranjanja biodiverzitete bomo izobraževali in ozaveščali različne ciljne skupine, od vrtcev do študentov, od kmetov do politikov. Srečali nas boste na sejmih, razstavah, okoljskih dnevih. Pripravili bomo razkošno knjigo o biodiverziteti Slovenije, posneli film, pripravili številne razstave, plakate in oglase in še in še.

Ne nazadnje, projekt bo s svojimi akcijami odkril turističnim organizacijam zelene kotičke Slovenije z bogato biotsko pestrostjo in naravnimi posebnostmi, a pri tem ostajal v mejah butičnega, zdržnega turizma, ki ne bo ogrožal narave.

Foto: Davorin Tome

Prijavitelj: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)
Partnerji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Javni zavod Krajinski park Goričko, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Kozjanski park, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Notranjski regijski park, Javni zavod Triglavski narodni park, Univerza v Ljubljani
Sofinancerja: Evropska komisija (LIFE)Ministrstvo za okolje in prostor

Vrednost projekta: 2.482.242 €
Prispevek Evropske komisije: 1.473.385 €
Prispevek MInistrstva za okolje in prostor: 244.514 €