Ministrstvo za okolje in prostor je v preteklem tednu prvič izvedlo LIFE delavnico za pripravo prijave in LIFE delavnico za podjetja po prenovljenem programu. Na prvi se je s prijavami ukvarjalo kar 50 udeležencev, delavnice za podjetja v Murski Soboti pa se je udeležilo 10 podjetij. Zaradi velikega zanimanja bo na naslednjih delavnicah za pripravo prijav na razpolago več mest. Vsa gradiva z delavnic so dostopna tudi na spletni strani.

V torek, 7. marca 2017, je v Ljubljani potekala 1. LIFE delavnica za pripravo prijave. Tovrstne delavnice so sestavljene iz treh zaporednih delavnic, od katerih vsaka pokriva en sklop procesa razvoja projektne ideje in priprave projektne prijave. Na prvi delavnici smo se ukvarjali z opredelitvijo projekta in obravnavali tri sklope, ki so nujni za vzpostavitev okvirjev vsakega LIFE projekta ter so v pomoč pri načrtovanju projektnih aktivnosti. Določili in opisali smo okoljski problem, izpeljali cilje in pričakovane rezultate projekta ter identificirali deležnike in ciljne skupine. Vsak sklop je bil sestavljen iz teoretičnega dela, predstavitve izkušenj tujih prijaviteljev in praktičnega dela. V slednjem so udeleženci sami preizkusili predstavljene metode.

Na spletni strani Life Slovenija so na voljo vsa gradiva, predstavitve in fotografije z delavnice, v kratkem bodo dostopni tudi video posnetki predavanj. Naslednja delavnica bo predvidoma 9. maja 2017, v Ljubljani. Zaradi velikega zanimanja želimo na prihodnjih delavnicah povečati število razpoložljivih mest, zato točna lokacija še ni znana. Da boste na tekočem, vabljeni k spremljanju spletne strani in vpisu na LIFE novice.

V petek, 10. marca 2017, je v Murski Soboti potekala prva delavnica za podjetja. Na delavnici, ki smo jo organizirali v sodelovanju z Razvojnim centrom Murska Sobota, smo na kratko predstavili program LIFE in priložnosti, ki jih prinaša za podjetja. Preko primerov aktualnih LIFE projektov so udeleženci dobili vpogled, kakšne projekte podpira LIFE ter prejeli informacije o poteku razpisa in priprave prijave. Dogodka se je udeležilo 13 predstavnikov pomurskih podjetij.

Delavnica z istim programom bo potekala še na petih lokacijah po Sloveniji, naslednja že ta petek, 17. marca, v Kranju.