V mesecu marcu bomo pričeli s prvo delavnico v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav. Vsaka delavnica pokrivala določen del procesa priprave projektnega predloga. Pripravili smo krajše predstavitve programa LIFE za podjetja, ki bodo potekala po celi Sloveniji.

Za izboljšanje kakovosti slovenskih prijav in s tem uspešnosti slovenskih prijaviteljev pri pridobivanju nepovratnih sredstev programa LIFE organiziramo LIFE delavnice za pripravo prijave. Potekale bodo v seriji treh delavnic, ki se bodo smiselno nadaljevale in se med seboj dopolnjevale, zato je priporočljiva udeležba na vseh treh delavnicah. Na prvi delavnici se bodo udeleženci preizkusili v definiranju okoljskega problema, ki bo podlaga za določanje ciljev in pričakovanih rezultate ter identificiranje deležnikov in ciljnih skupin. Delavnica bo potekala 7. marca v Ljubljani.

Eden od glavnih ciljev projekta LIFE Krepitev zmogljivosti je izboljšati učinkovitost Slovenije pri izvajanju programa LIFE, kar pomeni večje število ne samo oddanih temveč predvsem uspešnih prijav na razpisih LIFE. Z namenom povečanja prepoznavnosti programa in spodbujanja potencialnih prijaviteljev k pripravi LIFE projekta organiziramo splošne informativne delavnice za različne ciljne skupine. Lansko leto smo izvedli LIFE delavnico za lokalne skupnosti in v januarju LIFE informativne dneve. V prihodnjem mesecu organiziramo v sodelovanju z razvojnimi agencijami LIFE delavnice za podjetja, ki bodo potekale po celi Sloveniji.