Pretekli teden je v Bruslju v okviru največjega evropskega okoljskega dogodka, Green Week, potekala podelitev nagrad najboljšim LIFE projektom, ki so se zaključili v letih 2016 in 2017. Med prejemniki nagrad je bil tudi slovenski LIFE projekt SI Natura 2000 Upravljanje.

Evropska komisija vsako leto nagradi najboljše LIFE projekte, zaključene v preteklem letu. Ker je bilo preteklo leto zaznamovano s 25-letnico programa LIFE, so bile tokrat podeljene nagrade najboljšim LIFE projektom zaključenim v letih 2016 in 2017. Izbor najboljših poteka na podlagi zaključnega poročila projekta, poročil obiskov monitorjev ter vseh razpoložljivih izdelkov projekta kot sta spletna stran in poročilo za javnost. Najprej pripravijo ožji izbor: finaliste, ki jih ocenijo nacionalni kontaktne točke. Najbolje ocenjeni projekti (3-5 za posamezno področje) prejmejo nagrado »Best of the Best«, medtem ko so ostali nagrajeni z nazivom »Best« LIFE projekt. Za leti 2016 in 2017 je bilo izbranih 62 finalistov, izmed katerih je devet projektov prejelo nagrado »Best of the Best«. Med finalisti je bil tudi slovenski LIFE projekt SI Natura 2000 Upravljanje, ki je prejel nagrado »Best« LIFE projekt s področja Narava in biotska raznovrstnost za leto 2016.

Prevzem nagrade © European Union / Patrick Mascart

SI Natura 2000 Upravljanje – Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020

Cilj projekta je bila priprava operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji za obdobje 2014-2020. V projektu so pripravili strokovno podlago in izvedli ustrezno usklajevanje z vsemi deležnik. Program vsebuje obvezna izhodišča za upravljanje območij Natura 2000 za finančno obdobje 2015-2020 in podlago za pripravo prednostnega akcijskega okvirja, ki je osnova za financiranje območij Natura 2000 iz 8. člena Direktive o habitatih.
Projekt je vodilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju s petimi projektnimi partnerji: Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode Slovenije ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Projekt je potekal od 20. avgusta 2012 do 30. junija 2015, njegova vrednost je bila 1,706,914.00 EUR. Prispevek Evropske komisije je znašal 853,457.00 EUR.

Seznam preteklih nagrajenih slovenskih LIFE projektov:

  • SloWolf
    – »Best« LIFE projekt s področja Narava in biotska raznovrstnost za prvih 25 let programa LIFE
    – »Best« LIFE projekt s področja Narava in biotska raznovrstnost za leto 2014
  • WETMAN – »Best« LIFE projekt s področja Narava in biotska raznovrstnost za leto 2015
  • AQUAVIVA – »Best« LIFE projekt s področja Okoljsko informiranje in komuniciranja za leto 2015
  • ReBirth – »Best« LIFE projekt s področja Okoljsko informiranje in komuniciranja za leto 2015
  • Slovenska OEEO kampanja – »Best of the Best« LIFE projekt s področja Okoljsko informiranje in komuniciranja za leto 2014
  • LIFE Kosec – »Best« LIFE projekt s področja Narava in biotska raznovrstnost za leto 2008