Končni otipljivi rezultati projektnih dejavnosti, ki jih je potrebno dostaviti EK (npr. načrt upravljanja, študije, video posnetki, promocijski materiali, publikacije, Poročilo za javnost, ipd.).

Angleški prevod:
Deliverables