Podjetje Arhel, projektiranje in inženiring d. o. o., organizira v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo in Občino Bled zaključno konferenco projekta LIFE Stop CyanoBloom z naslovom Sladkovodna telesa: monitoring in metode obvladovanja cvetenja cianobakterij. Konferenca bo potekala 1. in 2. decembra 2016 na sedežu podjetja Arhel, na Tržaški 330 v Ljubljani.

Zaključna konferenca je ena od zadnjih aktivnosti tri in polletnega projekta LIFE Stop CyanoBloom – Inovativna kontrola cvetenja cianobakterij, ki se z 31. decembrom 2016 zaključi. V projektu so izvedli prvič v Sloveniji demonstracijo delovanja dveh robotskih plovil, na Blejskem jezeru in na Koseškem bajerju v Ljubljani. Tehnološka inovacija združuje na plavajoči platformi merilno opremo za izvajanje on-line meritev različnih parametrov kvalitete vode s poudarkom na zaznavanju in razločevanju alg in cianobakterij ter izviren koncept točkovnega nadzora cianobakterij z uporabo elektrolitske celice s solarnim napajanjem. S tem je zagotovljen sistem zgodnjega opozarjanja na možnost škodljivega cvetenja cianobakterij s hkratnim preprečevanjem razrasti cianobakterij, pri čemer v vodno telo ne vnašamo nikakršnih kemikalij ali spojin, ki bi dodatno prispevale k tvorbi jezerskega sedimenta. Rezultate bodo predstavili na zaključni konferenci, ki je za vse udeležence brezplačna. Organizatorji vabijo vse zainteresirane inštitucije in posameznike, ki se ukvarjate z omenjeno problematiko v ožjem ali širšem okviru, da se jim pridružite s predavanjem, posterjem ali kot poslušalci. Zaželeni so tudi prispevki študentov in dijakov. Za več informacij obiščite spletno stran konference.

Vabilo na zaključno konferenco projekta LIFE Stop Cyano Bloom