Podjetje Arhel, projektiranje in inženiring d. o. o., organizira v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo zaključno konferenco projekta LIFE PharmDegrade z naslovom Farmakološko aktivne snovi v odpadnih vodah: optimizacija analitskih metod in procesov odstranjevanja. Konferenca bo potekala 24. in 25. novembra 2016 na sedežu podjetja Arhel, na Tržaški 330 v Ljubljani.

Zaključna konferenca je ena od zadnjih aktivnosti dveletnega projekta LIFE PharmDegrade – Razgradnja farmacevtikov v odpadnih vodah iz domov za ostarele in bolnišnic, ki se s 30. novembrom 2016 zaključi. V projektu so opravili krajši pregled pojavljanja ostankov zdravil v različnih virih odpadnih voda, nadgradili analitske metode kvantifikacije tarčnih spojin v odpadni vodi in postavili pilotno napravo s sistemom elektrokemijske oksidacije za odstranjevanje mikroonesnaževal kot so ostanki zdravil iz vode. Rezultate bodo predstavili na zaključni konferenci, ki je za vse udeležence brezplačna. Organizatorji vabijo vse zainteresirane inštitucije in posameznike, ki se ukvarjate z omenjeno problematiko v ožjem ali širšem okviru, da se jim pridružite s predavanjem, posterjem ali kot poslušalci. Zaželeni so tudi prispevki študentov in dijakov. Za več informacij obiščite spletno stran konference.

Vabilo na zaključno konferenco projekta LIFE PharmDegrade