Lastniki gozdov in zainteresirani prostovoljci, projektna ekipa LIFE ARTEMIS (Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu) vas vabi na usposabljanje za sodelovanje v sistemu zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v gozdu – sistem ZOHO. Usposabljanja bodo v septembru in oktobru potekala v 14 krajih po Sloveniji.

Lokacije in termine si lahko ogledate na spodnji sliki in na tej povezavi. Vsaka delavnica bo trajala približno 3 ure. Udeležba na usposabljanjih je brezplačna, prijava pa obvezna preko spletnega obrazca ali po e-mailu na naslov koordinatorja posamezne delavnice (naslovi so navedeni v spodnji tabeli).

Na usposabljanju boste spoznali izbrane tujerodne vrste, sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO) ter aplikacijo Invazivke za sporočanje podatkov o tujerodnih vrstah. V terenskem delu delavnice si boste nekaj tujerodnih vrst tudi ogledali. Usposabljanja bodo izvajali zaposleni Zavoda za gozdove Slovenije.

Če po oddani prijavi ugotovite, da se delavnice ne boste mogli udeležiti, odjavo sporočite koordinatorju ter tako preprečite višek hrane, nepotrebne stroške in odpadke.

Projekt LIFE ARTEMIS vodi Gozdarski inštitut Slovenije s partnerji Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom za gozdove Slovenije in Zavodom Symbiosis, financirajo pa ga Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor ter Mestna občina Ljubljana. Dodatne informacije http://tujerodne-vrste.info/kontakt/.