V začetku tedna smo v ekipi projekta LIFE Krepitev zmogljivosti gostili prvega moža programa LIFE, g. Angela Salsija. Dvodnevni obisk smo izkoristili za predstavitev nekaterih slovenskih LIFE projektov in za pridobitev informacij iz prve roke o pripravi tako tradicionalnih kot integriranih LIFE projektov.

Angelo Salsi je vodja enote za LIFE in ekoinovacije na Izvajalski agenciji za mala in srednja podjetja (EASME), ki je odgovorna za izvajanje programa LIFE. Njegov obisk tako predstavlja potrditev ministrstvu za uspešno izvajanje projekta LIFE Krepitev zmogljivosti ter uspešnemu delovanju nacionalne kontaktne točke programa ter pohvala in spodbuda Sloveniji pri pridobivanju sredstev ter izvajanju uspešnih LIFE projektov.

Prvi dan obiska, 26. november 2018, je bil rezerviran za ogled in predstavitev LIFE projektov, ki se izvajajo na Kočevskem. Prvi postanek je bil na Turjaku, kjer so v projektu LIFE DINALP BEAR z namenom zmanjševanja povozov divjih živali postavili dinamične prometne znake in zvočna odvračala. Ukrep sta predstavila predstavnika inštituta Eurofins ERICo, projektnega partnerja, odgovornega za izvedbo aktivnosti. Naslednji postanek je bil v Kočevski Reki, kjer so v projektu LIFE Kočevsko uredili Orlovo sobo in ob Reškem jezeru vzpostavili Orlovo pot. V Orlovi sobi so nam projektni partnerji na kratko predstavili projekt, sledil je obisk opazovalnice Polotok ob Reškem jezeru in ogled gnezda orla belorepca s pomočjo daljnogleda. Na poti do Kostela, končnega postanka, smo si na hitro ogledali medovarne zabojnike (projekt LIFE DINALP BEAR) in ulični zbiralnik za e-odpadke (projekt LIFE Gospodarjenje z e-odpadki). V Kostelu smo se srečali z dvema predstavnikoma Zavoda za gozdove Slovenije, vodilnega partnerja projektov LIFE DINALP BEAR in LIFE Lynx. Najprej smo prisluhnili predstavitvi projekta LIFE DINALP BEAR ter si ogledali medovarne zabojnike in kompostnike. Sledila je predstavitev projekta LIFE Lynx in ogled filma Risova pot.

Drugi dan obiska je bil rezerviran za tri delovne sestanke in ogled projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki. Angela Salsija je najprej sprejel minister za okolje in prostor Jure Leben. Sledilo je srečanje s predstavniki sektorjev Direktorata za okolje, ki so upravičeni za izvajanje integriranih LIFE projektov. Angelo Salsi jim je predstavil namen in logiko integriranih projektov in podal ključne informacije o njihovi pripravi. Priložnost za srečanje z g. Salsijem so dobili tudi slovenski prijavitelji, katerih osnutki so na letošnje LIFE razpisu uspešno prestali prvo  stopnjo izbora. Sestanek je omogočil pridobitev dodatnih informacij in nasvetov glede priprave celotnega predloga. Dvodnevni obisk smo zaključili z obiskom projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki družbe ZEOS, ki je vključeval ogled mobilnega zbiralnika za zbiranje e-odpadkov in kratko predstavitev projekta.