V začetku maja je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o Naravnem rezervatu Ormoške lagune, s čimer je območje postalo državni naravni rezervat. S tem je projektna ekipa dosegla še en pomemben cilj LIFE projekta LIVEDRAVA.

Širše območje Ormoških lagun je ena najpomembnejših postojank za seleče se vodne ptice v Sloveniji, zlasti pobrežnike in race, ter najpomembnejše ali celo edino gnezdišče nekaterih redkih oz. ogroženih vrst v državi. Je del območja Natura 2000: Drava (po Direktivi o pticah) in Drava (po Direktivi o habitatih).

Po prenehanju delovanja Tovarne sladkorja Ormož so v okviru LIFE projekta LIVEDRAVA izvedli sanacije lagun in tako ponovno vzpostavili ustrezne ekološke razmere za rastlinske in živalske vrste. Poleg tega so uredili še infrastrukturo za obiskovanje naravnega rezervata.

Ena od projektnih aktivnosti je tudi razglasitev območja Ormoških lagun za državni naravni rezervat. Ta cilj so dosegli 4. maja 2017, ko je Vlada RS sprejela uredbo o Naravnem rezervatu Ormoške lagune. Projektna ekipa bo v kratkem organizirala uradno otvoritev, zato vabljeni k spremljanju projektne spletne strani.

Naravni rezervat, ki obsega 66 hektarov, je odprt za javnost. Vstop je dovoljen na vstopnih točkah in v času, ko to ni moteče za ptice in druge živali.

Vir: www.natura2000.si