Najprej je Evropska komisija objavila uradne rezultate razpisa LIFE 2017, teden dni kasneje pa so bili prijavitelji obveščenih o rezultatih ocenjevanja osnutkov projektnih predlogov razpisa LIFE 2018. Slovenski prijavitelji so bili uspešni pri obeh razpisih. Prijavitelji projektov, uvrščenih na 2. stopnjo razpisa LIFE 2018, lahko zaprosite za sofinanciranje na Ministrstvo za okolje in prostor. Rok za oddajo prošnje (celotnega projektnega predloga) je 3. januar 2019.

Na razpisu 2017 uspešna dva LIFE projekta s slovenskimi partnerji

Evropska komisija je iz proračuna EU odobrila naložbo v višini 243 milijonov evrov za 142 novih projektov v okviru programa LIFE, ki podpirajo naravo, okolje in kakovost življenja pri prehodu Evrope v bolj trajnostno in nizkoogljično prihodnost. Program LIFE bo imel s številnimi financiranimi nadnacionalnimi projekti učinke v vseh državah članicah EU.

V okviru programa LIFE bo Slovenija prejela sredstva za projekt LIFE CEPLAFIB, katerega cilj je proizvodnja novih izdelkov iz odpadne plastike in papirja. CEPLAFIB je nov material iz reciklirane plastike in vlaken iz starih časopisov, ki je uporaben v embalažni, avtomobilski in gradbeni industriji. Projekt v vrednosti 1,8 milijona evrov vodi TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije, partnerji so podjetja in raziskovalne inštitucije iz Slovenije, Španije, Finske in Poljske.

Poleg tega sodeluje Slovenija preko Inšpektorata RS za okolje in prostor tudi pri belgijskem projektu LIFE SWEAP, ki je osredotočen na izvrševanje zakonodaje za preprečevanje nezakonitega trgovanja z odpadki. Program spodbuja dejavnosti izvrševanja in krepi zmogljivosti pristojnih organov v vseh 36 državah članicah mreže EU za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava IMPEL.

Na 1. stopnji razpisa 2018 uspešnih šest slovenskih prijaviteljev

Na razpisu LIFE 2018 je Evropska komisija uvedla dvostopenjsko prijavo projektnih predlogov na podprogramu za okolje, saj želi z enostavnejšim procesom prijave povečati število oddanih projektnih predlogov. To se je dejansko tudi zgodilo, saj je bilo letos na podprogramu za okolje oddanih 1.071 osnutkov projektnih predlogov, kar je enkrat več kot lansko leto (502). Slovenski prijavitelji so oddali 24 projektnih predlogov, od katerih jih je bilo šest uvrščenih na 2. stopnjo. Prijavitelji izbranih osnutkov morajo do 30. januarja 2019 oddati celoten projektni predlog. Prav tako kot osnutek se tudi celotna prijava oddaja preko spletne aplikacije eProposal. Ocenjevanje celotnih projektnih predlogov bo potekalo do aprila – maja 2019. V kolikor želite zaprositi za sofinanciranje vašega projekta tudi Ministrstvo za okolje in prostor, je rok za oddajo celotnega projektnega predloga prestavljen na 3. januar 2019.

Na podprogramu za podnebne ukrepe je proces prijave projektnih predlogov ostal enak kot pretekla leta. Septembra 2018 je bil rok za oddajo celotnih projektnih predlogov. Evropska komisija je prejela 124 projektnih predlogov, od tega so štiri oddali slovenski prijavitelji.