V preteklem tednu je del LIFE ekipe obiskal nacionalno kontaktno točko v Španiji. Namen obiska je bila izmenjava izkušenj z implementacijo programa LIFE, saj je Španija med državami, ki pridobijo največ nepovratnih sredstev programa LIFE.

Prvi dan je bil namenjen obisku nacionalne kontaktne točke. Ker so bili istočasno na obisku tudi bolgarski kolegi, so gostitelji organizirali skupen obisk LIFE projekta La Mancha Wetlands: Restoration of the esparto [Lygeum spartum] grasslands and salt steppes in the region’s wetlands (LIFE10 NAT/ES/000563), ki trenutno poteka na območju kompleksa lagun Manjavacas. Projekt izvaja nevladna organizacija Fundacíon Global Nature v partnerstvu z regionalno vlado regije Castille-La Mancha. Namen projekta je ohranjati prioritetni habitatni tip sredozemske slane stepe (1510), ki ga na tem območju ogroža predvsem intenzivno kmetijstvo. Poleg konkretnih naravovarstvenih akcij (npr. sajenje slanoljubnih rastlin, vzpostavljanje živih meja in postavljanje zaščitnih ograj) izvajajo tudi številne ozaveščevalne aktivnosti. Za dolgoročno zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva so odkupili zemljišča na Natura 2000 območju, ki bodo sedaj zaščitena. Poleg tega spodbujajo kmetovalce k prehodu z intenzivnega na ekološki način kmetovanja, ki upošteva biotsko raznovrstnost in prispeva k njenemu ohranjanju. Ekološke pridelovalce vključujejo v pionirski program, ki ga je Fundacíon Global Nature razvil leta 2009 s pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za pomoč ekološkim pridelovalcem so vzpostavili pakirnico ekoloških pridelkov, izvajajo njihovo promocijo in iščejo kupce na evropskem trgu. Program so vključili tudi v novi projekt LIFE Steppe Farming – Sustainable farming in SPA’s of Castilla-La Mancha for steppe birds conservation (LIFE15 NAT/ES/000734), s katerim so pričeli 1.9.2016.

V drugem delu strokovnega izleta nam je predstavnik organizacije Fundacíon Global Nature predstavil njihove izkušnje s pripravo projektnih predlogov in izvajanjem LIFE projektov. Organizacija je bila oz. je še upravičenec že pri desetih LIFE projektih, od katerih sta bila dva nagrajena. Predstavili so nam še projekt, LIFE+ AgriClimateChange: Combating climate change through farming (LIFE09 ENV/ES/000441), ki je bil uvrščen med pet najboljših LIFE projektov (»Best of the Best«) v letu 2014. V okviru projekta so razvili programsko orodje za ocenjevanje porabe energije in emisij toplogrednih plinov na kmetijah, s pomočjo katerega spodbujajo odgovornejšo porabo energije in zmanjševanje emisij. Sledila je še predstavitev španske nacionalne kontaktne točke.

Naslednji dan smo se udeležili seminarja Walking towards a European Network of AgroEcoCities, ki so ga organizirali v projektu HUERTAS LIFE KM0: Environmental recovery of peri-urban areas through the intervention in the ecosystem and ecological farming. Ker je območje mesta Zaragoza v obdobju med 2003 in 2012 izgubila 90 % tako imenovanih »vrtov Zaragoze« (kmetijskih površin za pridelavo sadja in zelenjave), je cilj projekta povečati število površin namenjenih ekološkemu kmetovanju in povečati število certificiranih ekoloških pridelovalcev ter posledično povečati ponudbo lokalno pridelane hrane ter tako zmanjšati CO2 emisije, ki nastanejo zaradi transporta sadja in zelenjave. To so dosegli z vzpostavitvijo dvoletnega izobraževalnega programa na temo ekološkega kmetovanja, povezovanjem lastnikov zemljišč z udeleženci izobraževanja (slednji imajo možnost najema zemljišča in pričetka lastne pridelave), vzpostavitvijo ekološke tržnice in s promoviranjem lokalno pridelanega sadja in zelenjave. S povečanjem števila ekoloških pridelovalcev so s projektom ustvarili nova zelena delovna mesta. V okviru seminarja smo obiskali tudi eno od kmetij, ki je bila vzpostavljena tekom projekta.