V avli Ministrstva za okolje in prostor potekata do konca oktobra razstavi o medvedu in volku, ki sta nastali v okviru LIFE programa. Mednarodna fotografska razstava Življenje z medvedi je nastala v okviru projekta LIFE DINALPBEAR. Razstava SloWolf LIFE projekta (ki je že zaključen) pa predstavlja enega najboljših LIFE projektov v 25. letih obstoja LIFE programa.

Na mednarodni fotografski natečaj projekta DINALPBEAR je prispelo 86 fotografij iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije, Poljske in Romunije, med katerimi je strokovna komisija pripravila izbor najboljših del. Razstavo na temo varstva in uspešnega sodelovanja z rjavim medvedom dopolnjuje razstava projekta SloWolf. Z nominacijo za Green Awards se je SloWolf zavihtel v sam vrh skoraj 4.500 projektov, ki jih je do sedaj odobrila Evropska komisija v okviru LIFE programa.

Kljub razlikam med medvedom in volkom, je obema projektoma skupno varstvo in upravljanje populacij, zmanjševanje števila konfliktov ter promocija sobivanja medveda in volka s človekom. Med tem ko je projekt LIFE DINALP BEAR v polnem teku, se je projekt SloWolf končal že v letu 2013. Zaradi vedno aktualne tematike so rezultati obeh projektov izjemno dragoceni in uporabni za vse v Sloveniji, saj si z njima delimo življenjsko okolje. Oba projekta in njuni rezultati pa so še posebej pomembni za vse, ki živijo v okoljih večje prisotnosti medveda in volka. V okviru obeh projektov so kmetom razdelili 20 električnih mrež, ki varujejo drobnico pred napadi medvedov in volkov. Poleg tega pa kot eno najbolj učinkovitih praks rejcem drobnice pomagajo pri vključevanju pastirskih psov. V teku obeh projektov so čuvaje drobnice donirali oziroma sofinancirali. V projektu LIFE DINALP BEAR so to dobro prakso nadgradili z vzpostavitvijo delovnih linij pastirskih psov in delujočih mrež rejcev v Sloveniji in Italiji. Tudi na podlagi teh ukrepov beležijo zadnja leta zmanjšanje škode zaradi volkov in medvedov. V obeh projektih poudarjajo, da so bistveno boljši nadzorovani ukrepi, kakor če se v lokalnem okolju ljudje lotijo reševanja konfliktov na svojo pest.

Aktivnosti obeh projektov ter druga gradiva in publikacije si lahko ogledate na spletnih straneh LIFE DINALP BEAR in SloWolf, na YouTube kanalu (LIFE DINALP BEAR, Za volkovi) ter jima sledite na Facebooku (@dinalpbear, @slowolf.projekt) in Twitterju (@DinalpBear).