V februarju in marcu je potekalo obveščanje prijaviteljev o rezultatih 1. faze ocenjevanja prejetih projektnih predlogov na razpis LIFE 2016. Slovenija se je odlično odrezala, saj jih je od 14 oddanih projektnih predlogov kar sedem uvrščenih v naslednjo fazo izbora.

Izbor projektnih predlogov za pridobitev nepovratnih sredstev programa LIFE poteka v dveh fazah. V prvi se preveri izpolnjevanje tehničnih pogojev (priloženi vsi zahtevani obrazci, pravilnost izpolnjene prijave) in izvede ocenjevanje vsebine projektnega predloga. Predlogi, ki prejmejo najboljše ocene na posameznem prednostnem področju, so uvrščeni v 2. fazo izbora in so pozvani k dopolnjevanju predlogov. Rezultate 2. faze pričakujemo v maju 2017.

Na lanskoletni razpis LIFE je Evropska komisija prejela kar 867 prijav iz 26 držav članic, od katerih jih je le 23 % uspešno prestavilo 1. fazo ocenjevanja. Slovenija je bila s 50 % uspešnostjo druga najuspešnejša država. V 2. fazo izbora so se uvrstili naslednji projekti:

 • za prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov:
  LIFE for Acid Whey: Reuse of waste acid whey for extraction of high added value bioactive proteins (prijavitelj: Arhel projektiranje in inženiring d.o.o.)
 • za prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost
  LIFE LYNX: Preventing the extinction of the Dinaric–SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation (prijavitelj: Zavod za gozdove Slovenije)
  LIFE STRŽEN: Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of Stržen’s riverbed on intermittent Cerknica Lake (prijavitelj: Notranjski regijski park)
  LIFE for LASCA: Urgent measure to conserve nearly extinct Protochondrostoma genei (prijavitelj: Zavod za ribištvo Slovenije)
 • za prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije
  ECOLEX LIFE: Raising awareness on Environmental Liability Directive in Slovenia (prijavitelj: TAX-FIN-LEX, Informacije in storitve d.o.o.)
  LIFE NATURAVIVA: Biodiversity – Art of Life (prijavitelj: Nacionalni inštitut za biologijo)
 • za prednostno področje Podnebno upravljanje in informacije
  LIFE ClimatePath 2050: Slovenian path towards Mid-Century Climate Target (prijavitelj: Inštitut Jožefa Štefana)

Dobri rezultati naših prijavitelj so v spodbudo ekipi projekta LIFE Krepitev zmogljivosti, ki ga že dobro leto izvaja Ministrstvo za okolje in prostor. Ekipa LIFE organizira številne dogodke z namenom informiranja in usposabljanja slovenskih prijaviteljev ter promocijo programa LIFE med slovenskimi organizacijami. Namen projekta je namreč izboljšati uspešnost Slovenije pri črpanju nepovratnih sredstev programa LIFE. Več informacij o samem programu LIFE in aktivnostih v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor najdete na projektni spletni strani, kjer je na voljo tudi novi portal Life Slovenija – platforma za lažje iskanje partnerjev ter izmenjavo projektnih idej in izkušenj.

Pregled prejetih prijav na razpis LIFE 2016 glede na prednostno področje

Prednostno področje Število prejetih prijav Število prejetih slovenskih prijav Število prijav, uvrščenih v 2. fazo Število slovenskih prijav, uvrščenih v 2. fazo

Okolje in učinkovita raba virov

397 4 65 1
Narava in biotska raznovrstnost

240

5 87

3

Okoljsko upravljanje in informacije

97

3 14

2

Blaženje podnebnih sprememb 51 1 13

0

Prilagajanje podnebnim spremembam

57

0 13

0

Podnebno upravljanje in informacije

25

1 7

1

Skupaj 867 14 199 7