V spomladanskih mesecih je v avli Ministrstva za okolje in prostor postavljena nova razstava LIFE projekta ReBirth – Promocija uporabe recikliranih gradbenih in industrijskih odpadkov v gradbeništvu. Namen triletnega projekta, ki se je končal 31. decembra 2014, je bil spodbuditi uporabo recikliranih gradbenih in industrijskih odpadkov v gradbeništvu z različnimi komunikacijskimi, promocijskimi in ozaveščevalnimi aktivnostmi. Koordinator Zavod za gradbeništvo Slovenije in partnerji Gospodarska zbornica Slovenije, PKG Šprinzer Mirko s.p., Klaro spletna agencija d.o.o., Mayer McCann d.o.o. ter Structum d.o.o. se lahko pohvalijo, da je bil projekt v letu 2015 uvrščen med 25 finalistov najboljših okoljskih LIFE projektov.

V Sloveniji predstavljajo gradbeni odpadki kar 2/3 divjih odlagališč, ki obremenjujejo okolje in ogrožajo zdravje ljudi. Da bi širši javnosti predstavili, kako lahko pravilno selekcionirani in predelani odpadki ponovno postanejo gradbeni material, so pripravili mobilno razstavo, ki jo gostimo v tem času na ministrstvu. Morda vas bo presenetilo, da so gradbeni in industrijski odpadki kakovosten nadomestek naravnih materialov in imajo lahko v primerjavi z njimi celo boljše lastnosti.

Tehnični postopki za predelavo gradbenih in industrijskih odpadkov so znani in praktično preverjeni. Le še uporabljati jih moramo začeti. V projektu so zato z različnimi komunikacijskimi aktivnostmi spodbujali njihovo uporabo. Izvedli so praktične prikaze za strokovno javnost in lokalne skupnosti, ki so vključevale prikaz uporabe jeklarske žlindre kot agregata v asfaltnih obrabnih plasteh; prikazali so recikliranje in uporabo gradbenih odpadkov iz zrušenih objektov; prikazali so čiščenje divjega odlagališča gradbenih odpadkov in postopkov njihove predelave ter prikaz obnove ceste po postopku hladne reciklaže.

V tem procesu uporabe gradbenih odpadkov ima vlogo tudi država, ki s primernimi ekonomskimi instrumenti pomembno vpliva na proizvodnjo in prodajo proizvodov, ki manj obremenjujejo okolje v svojem življenjskem krogu. Zato so v projektu organizirali delavnice, kjer so spodbujali in širili pomen zelenega javnega naročanja, še posebej v občinah, saj predstavlja delež občinskih cest več kot 70 odstotkov površin vseh javnih cest.

Kljub temu, da je projekt že končan, so rezultati projekta še vedno dostopni in jih lahko uporabljajo tako strokovnjaki kot vsi drugi zainteresirani. Izdelali so pet strokovnih priročnikov, ki so dostopni na spletni strani projekta. V video prikazih so predstavili dobre prakse recikliranja in uporabe gradbenih odpadkov v gradbeništvu. O konkretnih primerih so spregovorili tudi predstavniki občin in komunalnih podjetij.

ReBirth je uspel dokazati, da je uporaba odpadkov kot vir surovin priložnost za razvoj in rast novih okoljskih proizvodov in storitev.