V letošnjem letu je Evropska komisija odobrila projekt LIFE Lynx, ki bo preprečil izumrtje največje evropske divje mačke v dinarski in jugovzhodni alpski regiji. V okviru projekta bodo namreč preselili vsaj 14 risov iz Slovaške in Romunije v Slovenijo ter na Hrvaško, s čimer bodo povezali dinarsko in alpsko populacijo risov v Avstriji in Švici. Ob preselitvi bodo strokovnjaki opravili tudi raziskave, kot so genske in ekološke analize, ter pripravili strateške dokumente, ki bodo pripomogli k dolgoročni ohranitvi populacije risa.

Projekt LIFE Lynx bo trajal  od 1. julija 2017 do 31. marca 2024, v njem pa sodeluje 11 organizacij iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Slovaške in Romunije. Vodilni partner projekta je Zavod za gozdove Slovenije. Iz Slovenije kot enakovredni partnerji sodelujejo tudi Lovska zveza Slovenije, Biotehniška in Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani ter Zavod RS za varstvo narave.

Projekt je vreden slabih 7 milijonov evrov, od tega Evropska komisija sofinancira 60 % projekta, kar znaša dobre 4 milijone evrov. Ministrstvo za okolje in prostor prispeva 1.340.168 evrov oziroma 30 % upravičenih stroškov aktivnosti v Sloveniji.

Več informacij o projektu je na voljo v sporočilu za javnost, ki ga je pripravila ekipa projekta LIFE Lynx.