Odprt je razpis za LIFE pripravljalne projekte, ki podpirajo uvajanje Evropske solidarnostne enote (podprogram za okolje), s katerim želita program LIFE in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja raziskati potencial uporabe prostovoljnega dela za izvajanje aktivnosti varstva okolja. 

Evropska komisija je septembra 2016 predlagala ustanovitev evropske solidarnostne enote, ki bo prispevala h krepitvi zmogljivosti Unije za zagotavljanje prostovoljskih storitev za mlade po vsej Evropski uniji. Mladi, do 30. leta, iz vse EU bodo lahko prostovoljno pomagali tam, kjer bo pomoč najbolj potrebna. Člani evropske solidarnostne enote bodo sodelovali pri vsakovrstnih dejavnostih v zvezi s pripravljenostjo na nesreče in dolgoročnim ukrepanjem ob nesrečah; v zvezi z družbenimi problemi, kot so družbena izključenost, revščina, zdravstveni in demografski izzivi; ter v zvezi z reševanjem begunske krize.

Po novem v zgodbo soustvarjanja evropske solidarnostne enote vstopa tudi program LIFE. Na spletni strani Evropske Komisije je objavljen razpis za LIFE Pripravljalni projekti za Evropsko solidarnostno enoto, ki bodo podprli uvedbo okoljske komponente evropske solidarnostne enote in bodo trajali od 2 do 12 mesecev ter se osredotočali predvsem na ohranjanje območij Natura 2000, varstvo okolja, obnovo naravnih območij in ekosistemov ter na krepitev zmogljivosti prostovoljstva LIFE projektov v teku.

Na razpis se lahko prijavijo javne ustanove (osebe javnega prava), zasebne gospodarske in negospodarske organizacije (vključno z NVO). Rok za oddajo projektnih prijav je 7.3.2016.