Poletje je pred vrati in gozdovi so odlično zatočišče pred vročino in žgočim soncem. Vendar gozdovi, kot jih poznamo v Sloveniji, niso samoumevni in jih podnebne spremembe utegnejo v prihodnosti krepko preoblikovati.

Zato je cilj projekta LIFEGENMON podpora dolgoročnemu ohranjanju prilagodljivosti dreves na spremembe v okolju z razvojem sistema za gozdni genetski monitoring. Prilagajanje gozdnega drevja na prihodnje spremembe v okolju temelji na ohranjanju biotske pestrosti na vseh ravneh, vključno z genetsko raznolikostjo. Ohranjanje biotske pestrosti gozdov je temeljnega pomena za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Gozdni genetski monitoring nam omogoča, da zaznamo potencialno škodljive spremembe v gozdovih, še preden te postanejo vidne človeškemu očesu. Gozdni genetski monitoring lahko služi kot zgodnji opozorilni sistem, ki bo pripomogel k ocenjevanju in napovedovanju dolgoročnega odziva drevesnih vrst na podnebne spremembe in kot pomožni mehanizem za odločanje pri gospodarjenju z gozdovi.

Da je gozd prostor za vse, projektna ekipa uspešno prikazuje preko različnih akcij, usposabljanj, delavnic, učnih gradiv, knjig in tudi računalniških iger. Na ta način želijo v projektu LIFEGENMON približati gozd vsem generacijam. Tiskana gradiva in video posnetke si lahko do sredine julija ogledate v avli Ministrstva za okolje in prostor na Dunajski 48. Vse, ki bi želeli imeti svoj izvod, pa vabimo, da se obrnete na ekipo projekta.

Projekt sofinancirata finančni instrument Evropske unije LIFE (program za okolje in podnebne ukrepe) ter Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, njegova skupna vrednost je 5.484.162 evrov. Pri projektu sodeluje šest partnerjev iz treh držav – Grčija, Nemčija in Slovenija, glavni prijavitelj je Gozdarski inštitut Slovenije. LIFEGENMON traja od julija 2014 do junija 2020.