Evropska komisija je 2.4. objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Vse novosti in  razpisna dokumentacija je objavljeno na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali kontaktirate nacionalne kontaktne točke:

Tatjana Orhini Valjavec, vodja področja okolja in učinkovite rabe virov

Mag. Julijana Lebez Lozej, vodja področja narave in biotske raznovrstnosti

Mag. Nives Nared, vodja področja podnebnih ukrepov