Objavljen je razpis za LIFE program za leto 2021. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov, in sicer za štiri vsebinska področja: narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter prehod na čisto energijo. Več o tem si lahko preberete na povezavi.  

Dokumentacijo najdete na spletni strani agencije CINEA in na portalu »Funding & tender opportunities«.

Razpis v primerjavi s prejšnjimi leti vsebuje kar nekaj sprememb, zato priporočamo vsem potencialnim prijaviteljem, da ga natančno preberete.

Glede na to, da so razpisi objavljeni na spremenjeni spletni strani, opozarjamo, da je možnost manjših popravkov/sprememb, zato prosimo, da prijavitelji redno spremljate in pregledujete razpise ter dokumentacijo na zgoraj omenjenih spletnih straneh. Prav tako predlagamo, da se prijavitelji, ki nameravate v letošnjem letu prijaviti projekt, po pomoč obrnete na nacionalne kontaktne točke za LIFE program v Sloveniji ali pišete na elektronski naslov life.mop@gov.si.  

SAVE THE DATE

V sredo, 8. septembra in četrtek, 9. septembra CINEA organizira Info dneva, kjer bo predstavljen razpis ter podane praktične informacije. Več o tem si lahko preberete na povezavi.