Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) obvešča, da je bil v petek, 24. 6., v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov iz programa LIFE za letošnje leto. Sredstva bo MOP dodelil po odločitvi Evropske komisije o sofinanciranju predloženih projektnih predlogov. Rok za oddajo projektnih predlogov je do 8. 8. 2016 do 12. ure.

life_03Upravičenci morajo na MOP predložiti v celoti ustrezno izpolnjene projektne predloge, ki se v bistvenih sestavinah ne smejo razlikovati od projektnih predlogov, ki bodo oddani za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2016 v skladu z razpisom Komisije. Projektni predlogi morajo obravnavati teme, določene v razpisu Komisije. Upravičenci, ki se lahko javijo na razpis za sofinanciranje, so vse pravne osebe, ki so kot upravičenci navedeni v razpisu Komisije in imajo sedež v Sloveniji.

Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni razpis za sofinanciranje, morajo oddati projektne predloge v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana s pripisom »ne odpiraj – za razpis LIFE 16«. Projektni predlogi morajo prispeti v vložišče MOP najkasneje do 8. 8. 2016 do 12. ure.

Predlagatelji bodo o dodelitvi nacionalnih sofinancerskih sredstev obveščeni do 31. 8. 2016.