Ministrstvo za javno upravo je v petek, 15. junija 2018, objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU, kot so na primer LIFE projekti. 

Če ste nevladna organizacija in ste vodilni ali pridruženi partner v projektu, za katerega ste že pridobili sofinanciranje iz proračuna Evropske unije, ste upravičeni do kandidiranja na objavljenem javnem pozivu. Kot sofinanciranje iz proračuna Evropske unije se smatra pridobitev sofinanciranja na razpisih, ki so jih razpisali Generalni direktorati Evropske komisije, Agencije Evropske komisije ali EU parlament. Mednje sodijo tudi razpisi programa LIFE, ki jih objavlja EASME – Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja. Rok za oddajo prijav je 23. julij 2018 do 12. ure.

Javni poziv je dostopen v Uradnem listu RS (št. 41) in na spletni strani Ministrstva za javno upravo, kjer bodo na objavljeni tudi odgovori na vprašanja in vsa gradiva. Dodatna vprašanja lahko zastavite osebno na informativni delavnici za potencialne prijavitelje (19. junij 2018 od 14.00 do 15.30 na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, v veliki sejni  dvorani) ali preko gp.mju@gov.si do 10. julija 2018.