V sredo, 16. januarja 2019, bo v Ljubljani potekala delavnica »Krepitev naložb za financiranje omrežja Natura 2000 prek EU sredstev in priprava Prednostnega okvirja ukrepanja (Prioritised Action Framework (PAF)). Delavnico organizira Evropska komisija v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor.

Evropska komisija je leta 2017 sprejela akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo (Action plan for nature, people and the economy), katerega cilj je doseči učinkovito izvajanje direktiv o naravi, vključno s socialno-ekonomskimi cilji ter spodbujanjem sodelovanja z oblastmi na nacionalni in lokalni ravni, deležniki in širšo javnostjo.

Prednostna naloga C akcijskega načrta se nanaša na “krepitev naložb v Naturo 2000 in izboljšanje sinergij s finančnimi instrumenti EU”. Ker je eden od ciljev ukrepa 8 znotraj te prednostne naloge pomoč državam članicam pri izboljšanju finančnega načrtovanja za doseganje ciljev omrežja Natura 2000 v naslednjem časovnem obdobju s posodobitvijo Prednostnih okvirjev ukrepanja, organizira Evropska komisija v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor delavnico na temo prioritetnih nalog s področja varstva narave in njihovega financiranja, predvsem v okviru omrežja Natura 2000.

Predstavljene bodo izkušnje dosedanjega izvajanja direktiv o naravi pri nas, med drugim tudi doprinos programa LIFE k ohranjanju Natura 2000 območij v Sloveniji, ter se preko razprave določili prioritetni ukrepi varstva narave za obdobje 2021-2027.

Delavnica bo potekala 16. januarja 2019 s pričetkom ob 9. uri v veliki sejni sobi Agencije RS za okolje (Vojkova 1b, Ljubljana; sejna soba se nahaja v IV. nadstropju). Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku, predstavnik Evropske komisije bo govoril v hrvaškem jeziku.

Več informacij in celoten program dogodka so na voljo v vabilu na delavnico. Vabljeni!