Prejšnji mesec je ekipa LIFE na povabilo regionalnih razvojnih agencij izvedla serijo LIFE delavnic za podjetja v različnih slovenskih krajih in 33 slovenskih podjetij predstavila priložnosti, ki jih nudi program LIFE.

Z LIFE delavnico za podjetja predstavljamo program LIFE specializirano za podjetja. Da bi se čim bolj približali potencialnim prijaviteljem za LIFE sredstva, smo organizirali serijo delavnic v različnih slovenskih krajih. Izvedli smo štiri delavnice, ki se jih je skupno udeležilo 43 predstavnikov 33 slovenskih podjetij. Skupna predstavitev in gradivo, ki so ga prejeli udeleženci, sta na voljo na naši spletni strani.