Razpis LIFE za leto 2020 je bil objavljen aprila, vse informacije in gradiva so dostopni na  spletni strani https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals.

Evropska komisija 30. aprila 2020 organiziran spletni informativni dan, na katerega se lahko prijavi vsak zainteresiran potencialni prijavitelj, ki namerava pripraviti projekt s področja zelenih tehnologij, varstva narave in podnebnih ukrepov.

Informativni dogodek o razpisu LIFE 2020 bo vključeval tudi pomembne spremembe programa v primerjavi s prejšnjimi leti.

Dogodek mreženja bo potekal v obliki dvostranskih virtualnih srečanj, na katerih bodo sodelovali številni strokovnjaki EASME.

Glavne teme:

  • Okoljske tehnologije in rešitve vključno z vodo, odpadki, kakovostjo zraka, tal, gozda, zdravjem;
  • Prilagajanje podnebnim spremembam;
  • Zmanjševanje podnebnih sprememb;
  • Ohranjanje narave in biotska raznovrstnost;
  • Upravljanje podnebja in okolja ter informacijske pobude.

Prijave na spletni strani: https://eu-life-2020.b2match.io/.