Morda veste:

  • kateri predpisi urejajo odgovornost za okoljsko škodo?
  • Kdo vse je lahko odgovoren za okoljsko škodo?
  • Kako slediti spremembam okoljske zakonodaje?

Na vsa našteta in še mnoga druga podobna vprašanja bo odgovorila ekipa projekta EcoLex LIFE na brezplačni delavnici Okolje potrebuje našo odgovornost, o direktivi o okoljski odgovornosti. V mesecu septembru bo potekala delavnica v Slovenj Gradcu in v Celju.

  

Slovenj Gradec, 6. 9. 2018, s pričetkom ob 12. uri.

Dejstvo je, da je Koroško v preteklosti močno zaznamovala težka industrija, ki je vplivala na kakovost okolja, zlasti v Mežiški dolini. Ker je bila naša celotna družba v zadnjih desetletjih predvsem ekonomsko naravnana in je večkrat zanemarjala naravne vire, je bilo treba državljane Evropske unije opomniti, da ima tudi okolje svojo ceno. Evropska unija je tako sprejela vrsto predpisov, ki varujejo okolje, hkrati pa uvajajo dodatne obveznosti in odgovornosti za pravne in fizične osebe. Slovenski Zakon o varstvu okolja jasno določa, da je povzročitelj okoljske škode odgovoren tudi za njeno preprečevanje in sanacijo. Morebitna škoda, povzročena zaradi dejavnosti, ki se izvaja znotraj gospodarske aktivnosti podjetja, je tako breme podjetja, ki je dolžno kriti vse stroške sanacije in povrniti okolje v prvotno stanje. Večina podjetij se tega ne zaveda.

Ekipa projekta EcoLex Life bo podjetjem predstavila zahteve in posledice nove okoljske zakonodaje ter rešitve, s katerimi lahko podjetja zaščitite ne samo okolje, ampak tudi svoje finančno stanje. Poskrbljeno tudi za prigrizke in osvežitev.

Več o programu in prijava na tej povezavi.

 

Celje, 13. 9. 2018, s pričetkom ob 12. uri.

V sklopu LIFE projekta ECOLEX Life jeseni nadaljujejo z brezplačnimi delavnicami »Okolje potrebuje našo odgovornost«. Na delavnici boste udeleženci pridobili informacije o okoljski zakonodaji (SLO in EU), okoljski škodi, primerih iz prakse ter delili svoje poglede in mnenja o okoljski odgovornosti.

Več o programu in prijava na tej povezavi.

 

Dobrodošli predstavniki manjših in večjih podjetij, ki se ukvarjate z različnimi aktivnostmi, ki lahko posredno ali neposredno vplivate na okolje. Vabljeni tudi predstavniki nevladnih organizacij, združenj (OOZ, GZS …), zavarovalnic in odvetniki ter odvetnice.