Leto: 2018

Loading...

Pretekli teden je v Bruslju v okviru največjega evropskega okoljskega dogodka, Green Week, potekala podelitev nagrad najboljšim LIFE projektom, ki so se zaključili v letih 2016 in 2017. Med prejemniki nagrad je bil tudi slovenski LIFE projekt SI Natura 2000 Upravljanje.

Loading...

V pomoč prijaviteljem pri pridobivanju nepovratnih sredstev programa LIFE je Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo LIFE podrobno delavnico, ki je potekala 23. maja 2018 na Gozdarskem inštitut Slovenije v Ljubljani. Na delavnici je bila namenjena vsem, ki želite v letošnjem letu prijaviti projekt za sofinanciranje iz programa LIFE, saj smo predstavili novosti razpisa LIFE.

Loading...

V pomoč prijaviteljem pri pridobivanju nepovratnih sredstev programa LIFE je Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo LIFE podrobno delavnico, ki je potekala 23. maja 2018 na Gozdarskem inštitut Slovenije v Ljubljani. Na delavnici je bila namenjena vsem, ki želite v letošnjem letu prijaviti projekt za sofinanciranje iz programa LIFE, saj smo predstavili novosti razpisa LIFE. Program delavnice je sestavljen iz dveh sklopov.…

Loading...

Tudi letos je v okviru projekta LIFE krepitev zmogljivosti potekala mednarodna konferenca za mreženje (8 maj obisk projektov, 9 maj konferenca na Brdu). Namen konference je bil predstavitev priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov skozi LIFE projekte.

Loading...
LIFE konferenca 2017 Kmetijstvo je sektor, ki smo ga na Ministrstvu za okolje in prostor prepoznali kot sektor s potencialom za razvoj novih slovenskih LIFE projektov. V Sloveniji smo sicer že zbrali nekaj primerov dobre prakse, vendar se želimo pridružiti državam članicam, ki uspešno črpajo LIFE sredstva tudi za reševanje okoljskih izzivov v kmetijstvu. Zato smo organizirali…
Loading...

Program LIFE je objavil razpis za sofinanciranje tradicionalnih, integriranih in pripravljalnih projektov ter projektov tehnične pomoči za leto 2018. To leto je za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in podnebnih ukrepov na voljo skoraj 400 milijonov evrov. Novost letošnjega razpisa je dvostopenjska prijava tradicionalnih projektov na podprogramu za okolje.

Loading...

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 3. LIFE delavnico za pripravo prijav, ki je potekala 10.4.2018 s ponovitvijo 12.4.2018 v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad). Udeležba je bila brezplačna. Delavnica je temeljila na praktični pripravi prijave za program LIFE in je bila zadnja v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav.

Loading...

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 3. LIFE delavnico za pripravo prijav, ki je potekala 10.4.2018 s ponovitvijo 12.4.2018 v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad). Udeležba je bila brezplačna.

Loading...

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 2. LIFE delavnico za pripravo prijav v letu 2018, ki je potekala 19. marca 2018 s ponovitvijo 22. marca 2018 v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad). Delavnica je temeljila na praktični pripravi prijave za program LIFE in je bila druga v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav.

Loading...
Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 2. LIFE delavnico za pripravo prijav v letu 2018, ki je potekala 19. marca 2018 s ponovitvijo 22. marca 2018 v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad). Delavnica je temeljila na praktični pripravi prijave za program LIFE in je bila druga v seriji treh LIFE delavnic…