Vsebinsko in tehnično je LIFE+ razdeljen na tri sklope:

  1. Narava in biotska raznovrstnost,
  2. Implementacija okoljske politike in izboljšanje vodenja,
  3. Okoljsko informiranje in komuniciranje.

Je del Nove finančne perspektive 2007-2013 in je določen z Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta.

Kontaktna oseba za področje LIFE+ – narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej (julijana.lebez-lozej(at)gov.si)

Druge informacije: