Podizvajalci zagotavljajo storitve in blago, ki ga ne morejo zagotoviti prijavitelj oz. partnerji v projektu. Podizvajalci za svoje storitve izdajo račun. Podizvajalci so lahko tudi fizične osebe, ki so v projekt vključene npr. preko avtorske pogodbe.

Upravičenec koordinator in projektni partnerji ne morejo biti hkrati tudi podizvajalci v istem projektu.

Angleški prevod:
Sub-contractor