Akronim projekta: UNISASH
Številka projekta: LIFE07 ENV/SLO/000710
Leto razpisa projekta: 2007
Prednostno področje: Okolje in učinkovita raba virov
Naslov projekta (ANG): Resource efficient, Universal Window Sash
Vodilni partner: KOVINAPLASTIKA LOŽ, Industrija kovinskih in plasticnih izdelkov d.d
Začetek projekta: 1.4.2009
Zaključek projekta: 30.6.2011
Spletna stran: http://unisash.eu/en/
Poročilo za javnost: LIFE07_ENV_SLO_000710.pdf

Preko 40% energije je v EU porabljene za stavbe, od tega 70% za ogrevanje. Izboljšanje energetske učinkovitosti obstoječih stavb je zato med najbolj učinkovitimi viri prispevanja EU h Kyoto zavezam.

Cilji projekta
Cilj 1: Povečanje toplotne izolacije oken povprečno za 7-12%

Proizvodni proces bo omogočil odstranitev jeklene ojačitve iz okenskega krila. To bo izboljšalo toplotno izolacijo okenskega krila za Uf=0,1-0,2. Poleg tega se prav tako pričakuje, da bo lepilna tehnologija prispevala k izboljšanju toplotne izolacije. S tem bi bilo zmanjšanje celotne Uf -vrednosti blizu pasivnih standardov.

Cilj 2: Zmanjšanje surovin potrebnih v obsegu 20-35% za eno okensko enoto  ali 20-40% za enoto z merjenjem energije, ki je potrebna za proizvodno fazo
Razlika za različne materiale je precej majhna. Najmanjše zmanjšanje se pričakuje pri oknih iz lesa, nato pri oknih iz PVC in oknih iz aluminija.

Cilj 3: Zmanjšanje proizvodnih stroškov na enoto v obsegu 5-15%
Ob koncu projekta bomo nadgradili naš obstoječ proizvodni proces, v katerem letno proizvedemo 30.000 okenskih kril. Nadgradili ga bomo z avtomatično ploščo, ki bo izdelana neodvisno od LIFE+ projekta. Predvidevamo, da bo zmanjšanje potrebnih materialov znatno zmanjšalo tudi proizvodne stroške na enoto.

Cilj 4: Povečan vnos svetlobe in toplote z novo pridobljeno okensko površino v povprečju za 15-20%
Prosto izkoriščanje sončne energije – vidna steklena površina bo v povprečju 15-20% večja kot sedanja površina enakega okna enakih dimenzij.

Cilj 5: Razvoj prototipov za univerzalno okensko krilo
Novo univerzalno okensko krilo bo omogočilo še več svetlobe v stavbah, izboljšana bo izolacija, prav tako pa bodo uvedene tudi znatne izboljšave razvojnega procesa, kjer bo potreba po osnovnih virih (les, aluminij, PVC) v precejšnji meri zmanjšana. Delno delujoči prototip je že izdelan, vendar pa je razvoj popolno delujočih prototipov bistvenega pomen za uspešno doseganje drugih ciljev.

Cilj 6: Proizvodnja vzorcev sloni na končnih prototipih
Proizvodnja vzorcev bo potekala ročno. Podizvajalci bodo omogočili profile, steklo in ostale elemente, sestavili pa bomo 1000-2000 enot vzorcev v naši obstoječi proizvodni enoti za izdelavo oken.

Cilj 7: Razširjanje proizvodnje vzorcev v količini 1000-2000 enot
Možni načini obsegajo vključitev proizvodnje vzorcev v zasebne in/ali poslovne stavbe ter razširjanje prek obstoječih tržnih poti.

Cilj 8: Izboljšanje varnosti – odpornost razreda WK2 ali WK3 glede na DIN ENV 1627-1630 je lažje doseči
Steklo je neposredno na okenskem krilu, kar pomeni večji poseg v okensko okovje. Poleg tega bo vstavljeno tudi trše steklo z drugačno debelino.

Cilj 9: 5-8% povečanje zvočne izolacije
Večja razdalja med steklenimi površinami in uporaba asimetričnega stekla sta osnovi za naša predvidevanja.

Cilj 10: Razlaga podatkov analize uporabnosti (zasnovana na prototipih) in morebitnih spremembah prototipa
Dobavitelji bodo vključeni v proces optimizacije prototipov. Izdelovalci oken bodo podali začetne vtise oz. mnenja. Potrošniki oz. uporabniki oken pa bodo podali mnenje glede uporabnosti, sestave, izgleda itd. Pridobljene podatke bomo analizirali, prototipe pa po potrebi dopolnili oz. prilagodili.

Glavne aktivnosti projekta
Razvoj prototipov

Namen je razviti operativne prototipe oken UNISASH (v vseh treh materialih: PVC, les ter alu), ki jih bo mogoče uporabiti v namene preizkušanj in analizo uporabnosti. Pričakuje se, da bodo konstruktorji Kovinoplastike Lož d.d. sodelovali z zunanjimi podjetji, ki bodo izbrana prek javnih razpisov ali iz najugodnejših ponudb, kjer bodo sodelovali tako skupaj kot vsak zase. Ko bodo izdelani prototipi za okna iz PVC, aluminija in lesa, bo vodja projekta odgovoren za potrditev izdelave le teh. Večina dejanj bo izvedena z vzorčnimi orodji, ki bodo kasneje bistvena za proizvodnjo vzorcev. Pričakuje se, da bodo projektni partnerji razvili orodja za uspešno izvedbo proizvodnje vzorcev. Na koncu bodo delujoče prototipe oken deloma preizkušali organi zunanje pomoči, deloma pa konstruktorji Kovinoplastike Lož.

Analiza uporabnosti
Takoj, ko bodo izdelani delujoči prototipi, se bo pričela predvidena analiza uporabnosti. Izvajalec bo izbran prek ugodnih ponudb, cilj analize pa je pridobitev podatkov o vtisih in zahtevah po metodi B2B (medpodjetniško poslovanje), skupaj z analizo B2C (poslovanje med podjetji in potrošniki) za pridobitev vtisov končnih uporabnikov. Poudarek analize bo predvsem slonel na dejanski uporabnosti prototipa, kjer je analiza uporabnosti ena od predlagani metod celotnega ocenjevanja in spremljanja projekta. Ključna naloga analize uporabnosti je oceniti, če so prototipi zares optimalni in če je mogoče izvesti nadaljnje izboljšave. Analiza uporabnosti se bo izvajala tekom razvoja prototipov oken.

Proizvodnja vzorcev
Proizvodnja vzorcev je predlagana v namene širjenja projektnih rezultatov v obsegu med 1000 in 2000 enotami, enakomerno razporejenimi med vse tri osnovne materiale (PVC, les ter alu). Širitev projektnih rezultatov bo dvakratna. Razširili bomo  proizvodnjo vzorcev v predlagani količini končnim uporabnikom. Namen tega je krepitev zavedanja o obstoju nove izdelovalne tehnologije okenskega sistema UNISASH. Po drugi strani pa se bo aktivno tržilo licence med morebitne kupce nove tehnologije. Proizvodnja vzorcev bo stekla takoj, ko bodo končni prototipi uspešno preizkušeni.

Razširitev proizvodnje vzorcev
Okna iz vzorčne proizvodnje bodo predvidoma vgrajena v stavbe iz področja 27 članic Evropske Unije, v namen okrepitve okoljevarstvene zavesti. Poiskati bomo morali gradbene projekte v zgodnejših gradbenih fazah in stopiti v stik z graditelji, da bi le ti lahko uporabili tehnologijo in vzorce oken iz vzorčne proizvodnje v svojih zgradbah. Poudarek razširitve vzorcev bo predvsem na zgradbah javnega sektorja (šole, bolnišnice, druge javne zgradbe). Ciljne skupine za razširitev proizvodnje vzorcev bodo še 5 let po poteku projekta obveščene o dostopnosti proizvodnje vzorcev, rezultatov vgradnje in bodo priča koristim nove tehnologije in delujočih prototipov oken UNISASH.

Oglasni panoji
Zunanji izvajalec bo izdelal ter inštaliral oglasne panoje. Te se bo razširilo po celi Evropi, še posebej po področjih in lokacijah, kjer bo mogoče vzorčno proizvodnjo ter delujoče vzorce predstaviti oz. vgraditi v že omenjene zgradbe in objekte. Poleg tega bodo oglasni panoji, ki nosijo logo LIFE+ nameščeni tam, kjer se bodo razvijali pomembnejši gradniki okna UNISASH in kjer se bo vršila proizvodnja vzorcev. Ciljna skupina za oglasne panoje je širša javnost, saj oglasni panoji služijo kot kampanja dvigovanja zavesti širši javnosti.

Spletna stran
Podizvajalec bo prejel sredstva za postavitev spletne strani. To se bo izvedlo pred 1.6.2009. Spletna stran mora vsebovati vse pomembnejše informacije glede projekta, vključno s predstavitvami prototipov, enot proizvodnje vzorcev, možnost postavljanja vprašanj glede razširjanja proizvodnje vzorcev itd. Ciljna skupina spletnih strani vključuje vse 4 interesne skupine (proizvajalce stekla, proizvajalce okenskih profilov, monterje stavbnega pohištva ter širšo javnost), glavni cilj spletne strani pa je obveščanje širše javnosti, poleg tega pa dostop do informacij za licencojemalce.

Mrežne dejavnosti
Vzpostavili bomo mrežne dejavnosti prek AURE, kar označuje Agencijo RS za učinkovito rabo energije in predstavlja del Evropskega energetskega omrežja (EnR). Naloga Evropskega energetskega omrežja je izmenjava izkušenj in znanj na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih energetskih virov. Povečali bomo interesne skupine s sodelovanjem v EnR. EnR je prostovoljno vodeno omrežje, ki trenutno sestoji iz 23 evropskih energetskih agencij, in je odgovorno za načrtovanje, upravljanje, prikazovanje oz. razširjanje programov iz področja energetske učinkovitosti, obnovljivih energetskih virov in zmanjšanja podnebnih sprememb. EnR omogoča takojšen stik za narodne energetske agencije v državah članicah EU in svoja prizadevanja usmerja k skupnim dejavnostim, saj je edinstvena lastnost tega omrežja ponuja dodatno vrednost tako na evropski stopnji kot na stopnji posamezne države članice. Predstavlja pot za pan-evropsko tehnično pomoč iz področij energetske politike, strategije, ocenjevanja, oblikovanja programov in izvedbe ter tržnih komunikacij.

Delitev izkušenj bo dosežena z izpolnitvijo obveznosti, ki jih bodo imeli prejemniki vzorcev vzorčne proizvodnje, saj bodo morali sestaviti poročila z opisi dela in izkušenj ter to objaviti na spletni strani. Dodatno izmenjavo izkušenj bomo vzpostaviti prek IFT Rosenheim-a, glavnega evropskega inštituta oz. certifikacijskega organa, saj se bo izvedlo več predstavitev; to je ustaljen način poročanja evropskemu certifikacijskemu organu IFT Rosenheim glede energetske učinkovitosti, novih tehnologij in novih konstrukcij.

Dodatne dejavnosti mreženja pa se bo poskušalo doseči z aktivnim informiranjem ključnih udeležencev v procesu odločanja glede gradbenih elementov – arhitektov in projektantov oz. gradbenikov. Poročila javnosti, članki njihovim društvom in posebno poglavje spletne strani bodo namenjena neposredno njim.

Komuniciranje z mediji
Udeležili se bomo več konferenc, kjer bomo predstavili svoje inovacije. Tiskovna konferenca je ravno tako načrtovana.

Prijavitelj: Kovinoplastika Lož d.d.

Vrednost projekta: 1,989,860.00 €
Delež sofinanciranja EK: 987,430.00 €