Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 2. LIFE delavnico za pripravo prijav, ki je potekala 9. maja 2017 s ponovitvijo 10. maja 2017 v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad).

Delavnica je temeljila na praktični pripravi prijave za program LIFE in je bila druga v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav. Na delavnici smo nadgrajevali znanje, pridobljeno na prvi delavnici in nadaljevali z nadaljnjimi koraki priprave prijave. Obravnavali smo tri pomembne sklope procesa priprave prijav: prevod rezultatov projekta v aktivnosti, riziki in njihovo naslavljanje ter EU dodana vrednost (ponovljivost, prenosljivost, sinergije in trajnost).