Akronim projekta: Limnotop
Številka projekta: LIFE03 ENV/SLO/000557
Leto razpisa projekta: 2003
Prednostno področje: Okolje in učinkovita raba virov
Naslov projekta (ANG): The sustainable rehabilitation of the landfill site
Vodilni partner: Občina Ormož
Začetek projekta: 1.11.2003
Zaključek projekta: 31.10.2006
Spletna stran: /
Poročilo za javnost: LIFE03_ENV_SLO_000557.pdf

V projektu, ki je trajal med letoma 2003 in 2006, smo sanirali in zaprli odlagališče komunalnih odpadkov Dobrava pri Ormožu z uporabo vegetativnega prekritja in zaprtega kroženja vode. Namen projekta je bil prikaz uporabe inovativne tehnike sanacije odlagališča, ki omogoča nadaljnjo razgradnjo odpadkov tudi po zaprtju odlagališča in s tem njihovo stabilizacijo še pred iztekom življenjske dobe izolacijskega materiala na dnu in bokih telesa odlagališča, ki preprečuje iztekanje izcedne vode. V sistemu odlagališča je uporabljeno zaprto kroženje vode in s tem onesnaževal. V sanacijo so vključeni naravni fitoremediacijski sistemi, kot sta evapotranspiracijsko prekritje odlagališča in rastlinska čistilna naprava. Ti omogočajo čiščenje izcedne vode s stabilizacijo in razstrupljanjem onesnaževal, pa tudi izrabo preostalih hranil iz izcedne vode za rast lesne biomase. Prototip sanacije odlagališča odpadkov smo zgradili na komunalnem odlagališču odpadkov Dobrava pri Ormožu. infiltracijo vode v telo odlagališča. Predčiščenje izcedne vode je potekalo na 1000 m2 veliki rastlinski čistilni napravi, od koder se je voda po podzemnem namakalnem sistemu črpala na prekriti del odlagališča. Prikazan pristop omogoča, da odlagališče postane bioreaktor, saj nadzorovana infiltracija izcedne vode omogoča nadaljnjo razgradnjo razgradljivega dela odpadkov. Rezultat tega je hitrejša stabilizacija odlagališča, saj voda v bioreaktorju spodbuja anaerobne mikrobe k mineralizaciji organske snovi. Uporabljene so hitrorastoče drevesne vrste z visoko evapotranspiracijo, ki dodatno prispevajo k čiščenju izcedne vode in evapotranspiraciji presežkov vode v ozračje. Zaradi zaprtega hidravličnega in polucijskega kroga je zmanjšan negativni vpliv odlagališča na okolje, sanacija odlagališča pa je trajnostna.

Gradnja in prikaz delovanja prototipa v okviru projekta sta omogočila učinkovito predstavitev tehnologije morebitnim končnim uporabnikom ter razširitev pomena uporabe trajnostne sanacije odlagališč po Sloveniji in v sosednjih državah.

Za projekt in zamisel je bilo podjetje Limnos, d. o. o., nagrajeno z National Energy Globe Award: Sustainable rehabilitation of the landfill site. Nagrada je bila podeljena maja 2008 v Evropskem parlamentu v Bruslju.

Prijavitelj: Občina Ormož
Projektni partnerji: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Skupna vrednost: 594.721 evrov