Akronim projekta: Slovenia WEEE Campaign
Številka projekta: LIFE10 INF/SI/000139
Leto razpisa projekta: 2010
Prednostno področje: Okoljsko upravljanje in informacije
Naslov projekta (ANG): Raising awareness of the importance of environmentally sound management of WEEE among identified target groups in Slovenia
Vodilni partner: ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o
Začetek projekta: 1.10.2011
Zaključek projekta: 1.10.2013
Spletna stran: http://life.zeos.si/
Poročilo za javnost: LIFE10_INF_SI_000139.pdf
Nagrajen projekt: Da

Projekt Slovenska OEEO kampanja, ki ga je družba ZEOS vodila in izvajala od oktobra 2011 do oktobra 2013, je namenjen dolgoročnemu dvigovanju ozaveščenosti ciljnih javnosti in zasledovanju pozitivnih učinkov glede pravilnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) in odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA). V projektnih aktivnostih so sodelovali številni učenci, učitelji, starši, državljani. Najbolj zanimiv in odziven je bil E-transformer, ki skrbi za ozaveščanje javnosti o pravilnem ravnanju z OEEO in OPBA tudi po zaključku projekta. E-transformer je v času trajanja projekta obiskal preko 210 izobraževalnih ustanov in nekaj drugih večjih dogodkov, kjer se je razstavil v pravo potujočo učilnico z multimedijskim prikazom procesa pravilnega ravnanja z OEEO in OPBA. V okviru projekta je bila izvedena tudi akcija EKO terminali, kjer so se učenci na 80-tih osnovnih in srednjih šolah seznanili s ponovno uporabo OEEO, ter konferenca združenja WEEE foruma, na kateri so si udeleženci izmenjevali izkušnje s področja OEEO in OPBA. Projekt, ki sta ga sofinancirala Evropska komisija ter Ministrstvo za okolje in prostor RS, še vedno odmeva. To potrjuje tudi prejeto prestižno priznanje “Best of the best” LIFE projekt na področju okoljskega izobraževanja in informiranja. S prejetim priznanjem se je leta 2014 projekt uvrstil med osem najboljših projektov v EU.

PrijaviteljZEOS d.o.o.
Sofinancerji: Evropska komisija (LIFE)Ministrstvo za okolje in prostor

Vrednost projekta: 583.964 €
Prispevek Evropske komisije: 283.964 €
Prispevek Ministrstva za okolje in prostor: 116.793 €