Akronim projekta: SI Natura 2000 Management
Številka projekta: LIFE11 NAT/SI/000880
Leto razpisa projekta: 2011
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost
Naslov projekta (ANG): Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period 2014-2020
Vodilni partner: Ministrstvo za okolje in prostor
Začetek projekta: 20.8.2012
Zaključek projekta: 30.6.2015
Spletna stran: http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=21
Poročilo za javnost: LIFE11_NAT_SI_000880.pdf
Nagrajen projekt: Da

Cilj projekta je bila priprava Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije.

S projektom smo pripravili strokovno podlago, izvedli ustrezno usklajevanje z vsemi deležniki, tako da je bil predlog predpisa do največje mere usklajen in sprejet na Vladi. Program daje obvezna izhodišča za upravljanje območij Natura 2000 za finančno obdobje 2015-2020 in tudi podlago za pripravo prednostnega akcijskega okvirja, ki je osnova za financiranje območij Natura 2000 iz 8. člena Direktive o habitatih.

Projekt je prejel nagrado “Best” LIFE projekt za področje Narava in biotska raznovrstnost za leto 2016.

Prijavitelj: Ministrstvo za okolje in prostor.
Partnerji projekta: Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Vrednost projekta: 1,706,914.00 €
Prispevek Evropske komisije: 853,457.00 €